Rēzeknes novada izglītības iestāžu darbs ārkārtas situācijā

Publicēts 26.03.2020

Rēzeknes novada izglītības iestādes ārkārtas situācijā tiek galā ar uzticētajiem pienākumiem. Novada pirmsskolas izglītības iestādēs (PII) bērnu skaits krietni samazinājies. “Vecāki ārkārtas situācijā izturas ļoti atbildīgi un izvēlas savus bērnus pieskatīt mājās, šobrīd mūsu PII ir līdz 100 bērniem. Pirmdien PII apmeklēja 70, otrdien- 82, trešdien- 85, bet šodien apmeklēja 79 bērni. Mēs apzināmies, ka savus bērnus uz PII ved tie vecāki, kas patiešām nevar nodrošināt pieskatīšanu mājās, jo dodas uz darbu- tie ir medicīnas darbinieki, robežsargi, policisti, pārdevēji”, atzina Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra. Parasti Rēzeknes novada PII apmeklē līdz 930 bērniem. Šobrīd neviens bērns neapmeklē Mākoņkalna, Uļjanovas un Nautrēnu PII.

Šonedēļ 16 novada skolās notiek attālinātā mācīšanās 2080 skolēniem. Pirms attālinātās apmācības uzsākšanas mācību iestādes veica skolēnu aptauju, lai saprastu, cik daudz no viņiem nav iespējas mācīties attālināti. Pārdalot iekšējos resursus, liekot lietā humānās palīdzības veidā saņemtos datorus, tie nodrošināti gandrīz visiem skolēniem. Papildus datorus 1-.5. klašu skolēniem šonedēļ nodrošināja Izglītības un zinātnes ministrija, tuvākajās dienās tiks saņemti arī 6.-9. klašu skolēniem paredzētās viedierīces ar interneta pieslēgumu.

Pēc pirmo dienu stresa pārvarēšanas attālinātās mācīšanās process pamazām ieiet sliedēs: ”Protams, pirmajās dienās bija dažādas situācijas, kas tika risinātas, jo attālinātā mācīšanās pēc klātienes mācīšanās metodēm ir jauna lieta gan skolotājiem, gan skolēniem, gan vecākiem, bet pamazām viss ieiet sliedēs. Pēc 10 punktu skalas es attālinātās mācīšanās procesa norisi varu vērtēt ar atzīmi septiņi, jo skolēniem jābūt vairāk patstāvīgākiem”, atzina Guntars Skudra.

Informāciju sagatavoja:
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
Diāna Selecka
e-pasts: diana.selecka@rezeknesnovads.lv
tel.: 64607198, 26531297

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0