Rēzeknes novadā mācību gadu uzsākuši 2565 skolēni

Publicēts 03.09.2015
Foto: Madara Ļaksa

1. septembrī, uzsākot jauno mācību gadu, skolas zvans pieskandināja 40 Rēzeknes novada izglītības iestādes: sešas vidusskolas, astoņas pamatskolas, piecas skolu struktūrvienības, trīs internātpamatskolas un 18 pirmsskolas izglītības iestādes. Lietainajā, taču rudenīgi siltajā Zinību dienā skolu durvis vēra 2565 skolēni un 857 pirmsskolas vecuma bērni.

Vislielākā izglītības iestāde Rēzeknes novadā ir Maltas vidusskola, kurā šogad mācīsies 602 skolēni (522 Maltas vidusskolā un 80 struktūrvienībā – Liepu pamatskolā), tostarp pirmoreiz uz skolu dodas 59 pirmklasnieki Maltā un pieci – Liepu skolā. Kopīgajā 1. septembra līnijā, uzņemot savā pulkā pirmklasniekus, Maltas vidusskolas izlaiduma klases viņiem dāvināja vitamīnu avotu – ābolu, jo skolas gaitas prasīs daudz spēka un izturības, kā arī taureņus, lai skolas gadu „lidojums” viņiem būtu gaišs un piepildīts. Skolas direktore Vinera Dimpere audzēkņiem novēlēja panākumus mācībās, skolotājiem – nebaidīties savu uzkrāto darba pieredzi parādīt jaunā, radošā, mūsdienu laika ritumam pielāgotā gaismā, savukārt vecākiem – laikus pamanīt un uzslavēt bērnus par viņu sasniegumiem, bet neveiksmju brīžos būt par atbalsta un uzmundrinājuma plecu savām atvasēm. Maltas pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Skudra īpaši pateicās visiem, kuri pielikuši savu roku, lai skolu sapostu svētkiem.

Šogad svinīgā līnija notika celtniecības un remontu gaisotnē, jo Maltas vidusskolā norisinās pēdējie darbi ERAF projektā „Rēzeknes novada pašvaldības ēku infrastruktūras attīstība”. Darbus plānots pabeigt līdz novembra beigām. Projekta ietvaros labiekārtota ne vien Malta, bet vēl trīs novada vidusskolas: Kaunatā, Dricānos un Nautrēnu pagasta Rogovkā. Turpmāk šajos četros novada centros būs uzņēmējdarbības kontaktpunkti, kur jaunieši varēs labāk apgūt biznesa pamatus un gūt praktisku pieredzi, dibinot savus mācību uzņēmumus.

Rēzeknes novada pašvaldība dažādos veidos atbalsta novada skolēnus. Turpinot iepriekšējos gados aizsāktās iestrādes, arī šajā mācību gadā katrs pirmklasnieks saņēma skolas piederumu komplektu 21 EUR vērtībā. 1.-4. klašu skolēniem būs valsts apmaksātas brīvpusdienas, savukārt Rēzeknes novada pašvaldība nodrošinās bezmaksas ēdināšanu visiem bērniem, kuri nāk no daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm un maznodrošinātām ģimenēm. Līdzīgi kā pērn, arī šogad otro klašu skolēni varēs apmeklēt peldētapmācības baseinā Rēzeknē, savukārt vidusskolēniem būs iespēja saņemt B kategorijas autovadītāja apliecību. Jāteic, ka iepriekšējā mācību gadā no vairāk nekā 80 pilngadīgajiem jauniešiem, kuri par pašvaldības līdzekļiem mācījās autoskolā, tiesības ieguvuši vien aptuveni 30. Tas ir zems rādītājs, tāpēc šogad līgumā tiks ieviests papildus punkts, kas paredzēs, ka jaunietim vai viņa vecākiem būs jāatgriež pašvaldībai gandrīz 500 EUR, kas ieguldīti apmācībās, ja topošais šoferis gada laikā pēc kursu beigšanas vai 18 gadu sasniegšanas nebūs ieguvis autovadītāja apliecību.

Kā atzīmēja Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Lilija Žukovska, mēs varam lepoties ar novada skolām, kas ar savu uzņēmību un darba sparu ir paraugs citiem: „Piemēram, Gaigalavas pamatskola ir viena no septiņām skolām valstī, kas ieguvusi Mammadaba Vēstniecības titulu un atzīta par „zaļāko” mācību iestādi Ziemeļlatgalē, par ko visa mācību gada garumā atgādinās Mammadaba karogs.” Savukārt Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola sadarbībā ar Zviedriju un Itāliju iesaistījusies stratēģiskā Erasmus+ projektā par starpdisciplināro mācīšanos un uzņēmējdarbības stiprināšanu „My Best Idea”, bet vēl 20 novada izglītības iestādes piedalīsies Globālās izglītības projektā. „Jāatzīmē arī, ka visas skolas ir pārgājušas uz e-klasi, lai saziņu ar vecākiem varētu veikt elektroniski,” stāsta Lilija Žukovska, „tas ir labs rādītājs un liecina, ka gan izglītības iestādes, gan vecāki iet līdzi laikam un labprāt apgūst jaunākās tehnoloģijas.”

Rēzeknes novada domes Monvīds Švarcs Zinību dienā pateicās pedagogiem, kuri strādā Rēzeknes novadā: „Ja kādam no malas liekas, ka strādāt lauku skolā ir vieglāk, tad tas ir pilnīgi aplami. Skolotāja darbs katrā vietā ir ar savu specifiku, ar savām grūtībām un priekiem. Tas ir darbs, kas prasa neizmērojamu aizrautību. Lai jums, pedagogi, pietiek gribasspēka „pieklauvēt” un panākt, lai skolas zinības sadzird un apgūst arī tie bērni, kuri negrib mācīties!” Sveicot skolēnus, domes priekšsēdētājs teic: „1. septembris ir diena, kad mēs dodamies cīņā. Cīņā, nevis lai iekarotu kādas teritorijas, bet cīņā, lai gūtu jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas. Šajā cīņā vissmagākā kauja ir pašam ar sevi – kauja rītos, kad gribās ilgāk pagulēt, bet jāceļas, kauja par to, ka negribas mācīties, bet jāsaņemas, kauja par to, ka neizdodas, bet jāmēģina un jāmēģina līdz sanāk. Novēlu, lai cīņā pašiem ar sevi, vienmēr esat uzvarētāji!”

FOTOGALERIJA: Zinību diena Maltas vidusskolā

Madara Ļaksa,
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0