Rēzeknes novada mazie talanti rāda savu māku

Publicēts 15.04.2016

Marta izskaņā sākoties un turpinoties līdz 8. aprīlim, Rēzeknes novada pirmsskolas izglītības iestādēm laiks pagāja ļoti rosīgā TALANTU PARĀDES gaisotnē. Šis laiks vienoja visas iestādes vienā kopējā domā par talantīgiem bērniem mūsu novadā. Savas dotības dažādos izpausmes veidos kopumā demonstrēja 183 Rēzeknes novada pirmsskolas vecuma bērni.

30. martā notika pirmais TALANTU PARĀDES pasākums Ozolaines TN, kur vienkopus tikās pirmsskolēni no Ozolaines PII „Jāņtārpiņš”, Silmalas PII, Maltas PII, Lūznavas PII „Pasaciņa” un Maltas vidusskolas pirmsskolas grupas. Mazajiem talantiem tika uzburta Rūķu zemes atmosfēra un ikkatrs varēja justies nozīmīgs demonstrējot savu īpašo talantu. Šajā pasākumā bija vērojama lieliska Ozolaines pirmsskolas izglītības iestādes un Ozolaines Tautas nama darbinieku sadarbība, veidojot patiešām labas kvalitātes pasākumu bērniem. Novēlu, lai šī sadarbība turpinās, jo ieguvēji ir visi iesaistītie, gan bērni, gan skolotāji, gan vecāki.

4. aprīlī TALANTU PARĀDES pasākumā Nagļu pirmsskolas izglītības iestādē pulcējās savas dotības un talantus rādīt griboši pirmsskolas vecuma bērni no Nagļu PII, Uļjanovas PII „Skudriņa”, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas, Kruķu pamatskolas, Tiskādu vidusskolas pirmsskolas grupas. Visiem pazīstamais pasaku tēls- Zelta zivtiņa mudināja bērnus dziedāt, dejot, deklamēt, spēlēt mūzikas instrumentus, teātri un justies droši un pārliecinoši.

5. aprīlī talantīgo bērnu pasākums norisinājās Bērzgales Kultūras namā. Šajā pasākumā varējām skatīt daudzveidīgus talantus, gan tautiskās dejas, gan mūsdienīgas dejas Hip-Hop ritmos un arī sarīkojumu dejas mazo talantīgo bērnu izpildījumā. Dzejoļu deklamēšanas un dziesmu izpildījums, kā arī instrumentu spēle – šīs daudzveidīgās izpausmes demonstrēja bērni no Bērzgales PII, Nautrēnu PII „Vālodzīte”, Ilzeskalna PII, Verēmu pamatskolas un Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas pirmsskolas grupas.

6. aprīlī mazie talanti no Kaunatas PII „Zvaniņš”, Mākoņkalna PII, Čornajas PII „Brīnumzeme”, Griškānu PII un Rēznas pamatskolas tikās Mākoņkalna pirmsskolas izglītības iestādes telpās. Skatītājus un klausītājus priecēja gan akordeona virtuozs, gan indiešu deju dejotāja, kā arī aktieri miniatūros uzvedumos, Popiela un dziesmu izpildītāji.

8. aprīlī Audriņu PII, Strūžānu PII „Zvaniņš”, Dricānu PII, Gaigalavas PII pirmsskolas vecuma bērni savus talantus demonstrēja Dricānu Kultūras namā. Šeit vienkopus bija sabraukuši deklamētāji, dziedātāji, dejotāji, sportisti un pat dizaineri. Visus klātesošos priecēja jaunākā pirmsskolas vecuma dejotāji un arī trīsgadīga solo dziedātāja.

Vērojot daudzveidību pasākumu plānošanā un organizēšanā, jāteic, ka Rēzeknes novadā aug talantīgi bērni un strādā tikpat talantīgi un izdomas bagāti skolotāji, kas spēj pārtapt dažādos bērniem saistošos tēlos.

Paldies Ozolaines PII „Jāņtārpiņš”, Nagļu PII, Bērzgales PII, Mākoņkalna PII, Dricānu PII kolektīviem par ieguldīto darbu pasākumu organizēšanā, par viesu uzņemšanu un par pozitīvu sajūtu radīšanu visiem klātesošajiem! Paldies visu izglītības iestāžu skolotājiem, kuri palīdzēja bērniem atklāt savus talantus un sagatavoties priekšnesumiem!

 

Biruta Rīvāne,
Rēzeknes novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības metodiķe

Fotogalerija

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0