Rēzeknes novadā notika veselības veicināšanas nometne bērniem ar īpašām vajadzībām

Publicēts 24.08.2017

Augustā Rēzeknes novadā notika pasākums “Veselības veicināšanas nometne bērniem ar īpašām vajadzībām”, kas tika organizēts Rēzeknes novada pašvaldības īstenotā ESF projekta “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!” Nr. 9.2.4.2/16/I/027 ietvaros. Nometnē piedalījās 10 Rēzeknes novada bērni ar īpašām vajadzībām, kā arī viņu pavadoņi. Nometnes dalībnieki piedzīvoja  septiņas interesantas dienas SIA “Rehabilitācijas centrā “Rāzna”, kuru laikā piedalījās dažādās aktivitātēs.

Katra diena sākās ar rīta rosmi dabā, pēc aktīvās vingrošanas baudījām zaļos, veselīgos kokteiļus.

Nedēļas garumā visi nometnes dalībnieki darbojās interesantu un zinošu pedagogu vadībā, kuri stāstīja, rādīja, zīmēja, sportoja . Ar Ingu Gedrimu krāsojām smiltis, tad skaistās krāsainās smiltis līmējām uz kartona un veidojām savu sapņu pasauli. Darbības ar smiltīm bija patiesi noderīgas, gan pirkstiņiem, gan bērnu prātam. Skolotāja Līga Gaveika mums dāvāja brīnišķīgu dienu, visi bērni baudīja veselīgas sulas, limonādi, kokteiļus, saldējumu, dabisku, gardu kafiju. Nometnes noslēgumā katram dalībniekam vajadzēja no papīra izlocīt savu laimes krekliņu, kurš mums atgādinās par kopā pavadīto laiku.

Kad saule bija zenītā, pie mums ieradās Inese Krasovska ar interesantām sporta aktivitātēm. Mūs visus piepildīja kustību prieks, mēģinājām paskriet, lēkt, palēkties, griezties ap savu asi un dīdīties. Šķiet, ka neko vairāk nevajag, kā tikai kustēties, kustēties un izskrieties, un tas ir ļoti svarīgi, jo tikai veselā miesā mājo vesels gars. Izzināt par dienas režīma lietderīgumu mēs varējām kopā ar Ilonu Bruskovsku. Uzzināt par sava ķermeņa kopšanu, izjust saikni starp savu „Es” un savu ķermeni mums palīdzēja Natālija Melne. Pārsteigums visiem nometnes dalībniekiem bija Griškānu pagasta klubiņa ”YOLO” jauniešu ierašanās, kopā spēlējām bumbu, devāmies “ekspedīcijā” dārgumu meklējumos.

Patiesu prieku visiem sagādāja sunīši, kurus varēja samīļot, noglāstīt, pabarot, saķemmēt un parotaļāties. Viens no interesantākajiem pasākumiem bija brauciens pie zirgiem, kur katrs pieskārās rikšotāja maigajam purniņam, pabaroja zirdziņu ar maizi un kopīgi nofotografējās.

Atsevišķu paldies ir jāsaka skolotājām Tatjanai Tokarevai un Emīlijai Razgaļai, kuras rūpējās par radošajām darbnīcām, par kustību aktivitātēm un katru mirkli bija kopā ar dalībniekiem. Viņu vadībā tika pagatavoti smaržīgie un taustes spilventiņi, ziepju sūklīši, skaistas un neatkārtojamas glezniņas. Bija laiks arī augļu konfektēm – šajā procesā varēja griezt ar nazi, iepazīt dažādus augļus un tad kopā baudīt.

Darbojoties laiks ritēja vēja spārniem, un tā nemanot bija aizritējušas septiņas dienas, kuras bija iespaidu pilnas un neatkārtojamas.

Paldies visiem par kopā būšanu!

Nometnes vadītāja Inese Muhamberga

2 3ES fondu logotipu ansamblis - ESF - krasains

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0