Rēzeknes novada pašvaldības pārstāvji piedalās Setesdāles festivālā Norvēģijā

Publicēts 31.07.2019

No 26. līdz 28. jūlijam Norvēģijas karalistes Austrumagderas (Aust-Agder) apgabala Valles pašvaldībā notika UNESCO nemateriālajām vērtībām veltīts Setesdāles festivāls, kurā piedalījās arī Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema. Sadarbība ar Setesdāli, šo Norvēģijas unikālo kultūrvēsturisko ieleju, Rēzeknes novada pašvaldībai sākās 2018. gadā, kad Eiropas kultūras mantojuma dienu laikā Lūznavas muižā viesojās Setesdāles deju grupa.

Pasākuma galvenais vadmotīvs bija reģionam unikālo vērtību apzināšana un saglabāšana. Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Norvēģu nacionālās komisijas vadītāja Tūra Oslanne (Tora Aasland) iepazīstināja ar UNESCO darbības principiem un vērtībām, kā arī ar Pasaules mantojuma saraksta veidošanu, kas notiek, pamatojoties uz kultūras un/vai dabas mantojuma vietas īpašo kultūras un/vai dabas vērtību, sarakstā iekļauto vērtību saglabāšanu un attīstību. Valles pašvaldības pārstāvji pastāstīja par savu nolūku ietvert UNESCO sarakstā Setesdāles ielejas nemateriālās kultūras vērtības, tās tradicionālo folkloru. Norvēģijas pašvaldības prezentēja savu vēsturisko pieredzi nacionālās identitātes un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, īpašu uzmanību veltot aktivitātēm attālākajos lauku reģionos: valstī pastāv programmas, ar kurām iedzīvotāji tiek motivēti saglabāt lauku arhitektūru un tradicionālos nodarbošanās veidus. Latvijas lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” vadītāja Asnāte Ziemele iepazīstināja ar Latvijas pieredzi lauku tūrisma produkta veidošanā, nemateriālo vērtību lomu tūrisma produkta vērtības paaugstināšanā. Kā veiksmīgu pieredzi viņa minēja starptautisko projektu UNESCO mantojuma vietu popularizēšanā, kura ietvaros tika izstrādāta metodika, kā izmantot vietējo kultūras mantojumu tūrisma piedāvājuma veidošanā, kā arī maršrutā apkopotas jau esošās UNESCO mantojuma vietas.

Tikšanas laikā ar Valles pašvaldības mēru Steinaru Hjirvestadu (Steinar Kyrvestad) un dažādu nozaru speciālistiem tika pārrunātas projektu idejas, ņemot vērā abām pašvaldībām kopīgus izaicinājumus: liels lauku teritorijas īpatsvars, ievērojams attālums no starptautiskas lidostas un galvaspilsētas, vēlme attīstīt uzņēmējdarbību un reģionam piesaistīt jaunus speciālistus.

Setesdāles festivālā Rēzeknes novada pašvaldību pārstāvēja Lūznavas kadriļu grupa, kas turpina kadriļu dejas tradīcijas. Kadriļa ir franču izcelsmes deja, kas ir cēlusies no kontrdejas un radusies 18. gs. beigās un bijusi ļoti populāra Eiropā līdz pat 19. gs. beigām. Šo deju izplatība, sevišķi Latgalē, norāda uz to, ka tās bijušas ļoti iecienītas tautā. Sākotnēji kadriļas bija inteliģences balles dejas, bet jau 19. un 20. gadsimta mijā tās dejotas it visur – godos, ballēs, krogos un danču vakaros. Festivāla laikā Lūznavas kadriļu grupa sniedza vairākus priekšnesumus, kā arī organizēja meistarklases. Kultūras sadarbības ietvaros kadriļu grupas dalībnieki piedalījās arī Norvēģu tradicionālās dejas Gaga meistarklasēs. Norvēģijas karalistes vēstnieks Kristians Ēdegors (Kristian Ødegaard) atzinīgi novērtēja Rēzeknes novada pašvaldības aktivitātes festivāla laikā.

Anna Jaudzema,
Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

9437D771-4957-4716-90F2-5646463E57F53593757A-E93A-4EC5-9C0A-F515D7AE7EA5FF9ED7B8-35E9-4993-A979-456F09AC5C5A3E7DDBBB-8521-4ABC-9D91-766DE8284AC5   1A82DD9E-F6D5-49AF-94EB-0801C5B6FCB2 02A90918-F33E-43A1-A0CA-C0F034A053CB 4EEDF504-FFB8-48BC-B9A5-D64BD1064A3B D864B734-9248-4298-8481-2D1E96D2984F5B5752E1-15F1-4C59-A6EC-7EDF42E5CFF0 A35926E1-D581-4C83-A703-F09BC3A43C4A  F49CB674-D360-4233-BCC5-DAA96F1CEF25

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0