Rēzeknes SEZ gada uzņēmumi: “LEAX Rēzekne” un “Rēzeknes Dzirnavnieks”

Publicēts 27.07.2015
Foto: Aleksandrs Tolopilo

Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (RSEZ) komercsabiedrību gada balvas konkursā par 2014. gada darbības rezultātiem „Gada uzņēmuma” apbalvojums piešķirts divām RSEZ komercsabiedrībām – metālapstrādes uzņēmumam SIA „LEAX Rēzekne” RSEZ lielo/vidējo komercsabiedrību grupā un uzņēmumam „Rēzeknes Dzirnavnieks” RSEZ AS, mazo komercsabiedrību grupā. Vairākām RSEZ komercsabiedrībām piešķirti Atzinības raksti par ieguldījumu RSEZ attīstībā. Apbalvojumi pasniegti RSEZ gadskārtējā svinīgā pasākumā 2015. gada 24. jūlijā.

Pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskas zonas pārvalde” RSEZ komercsabiedrību gada balvas mērķis ir atzinīgi novērtēt un godināt sekmīgākos komersantus, izvērtējot uzņēmumu iepriekšējā gada darbības rezultātus, t.sk. veiktās investīcijas ražošanas uzlabošanā, saražotās, arī eksportētās produkcijas apjomu, nomaksāto nodokļu apjomu, utt. Uzņēmumi tiek vērtēti lielo/vidējo un mazo komercsabiedrību grupās.

RSEZ pārvaldniece Sandra Ežmale: „Skatoties uz RSEZ komercsabiedrību veikumu un panākumiem 2014. gadā, varu droši apgalvot, ka šajos uzņēmumos strādā drosmīgi cilvēki kas nebaidās no grūtībām, izaicinājumiem un škēršļiem, cilvēki, kuri uzņemas atbildību par uzņēmumu panākumiem un izaugsmi, cilvēki, kuri patiesi mīl to, ko dara.”

Metālapstrādes uzņēmumam SIA „LEAX Rēzekne” RSEZ apbalvojumi piešķirti nominācijās „Lielākais eksportētājs”, „Gada inovācijas”, „Lielākais nodokļu maksātājs”, „Gada investīcijas”, „Straujāk augošais uzņēmums”, „Gada ražotājs”. „LEAX Rēzekne” pārstāv vienu no LEAX Group metālapstrādes uzņēmumiem Latvijā un Zviedrijā, otra ražotne Latvijā darbojas Rīgas reģiona Babītē. 2014. gadā „LEAX Rēzekne” apgrozījums bija 11,13 miljoni eiro.

Uzņēmumam „Rēzeknes Dzirnavnieks” RSEZ AS (graudu elevators) apbalvojumi piešķirti vairākās nominācijās – „Gada pakalpojumu sniedzējs”, „Lielākais nodokļu maksātājs”, „Straujāk augošais uzņēmums”, „Lielākais eksportētājs”, „Gada investīcijas”. Uzņēmuma apgrozījums 2014. gadā bija 3,35 milj. eiro.

Lielo/vidējo komercsabiedrību grupā Atzinības raksti par ieguldījumu RSEZ attīstībā 2014. gadā piešķirti arī uzņēmumiem „VEREMS”, „REBIR”, „MAGISTR- FISKEVEGN GROUP.MFG”, „NewFuels”. Savukārt Mazo komercsabiedrību grupā Atzinības raksti par ieguldījumu RSEZ attīstībā 2014. gadā piešķirti uzņēmumiem „DFD”, „RIGAMET”, „EsJu”, „MB Properties”, „REDIUS”, „LATION” un „Atmosclear CHP”.

Kopumā RSEZ komercsabiedrību Gada balvas konkursā par 2014. gada darbības rādītājiem apbalvotas 13 komercsabiedrības.

Pēc Rēzeknes pilsētas un novada pašvaldību, Rēzeknes Uzņēmēju biedrības, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Ziemeļlatgales nodaļas un Rēzeknes Augstskolas priekšlikumiem vairākām komercsabiedrībām piešķirti Atzinības raksti citās nominācijās, kas nav iekļautas konkursa nolikumā. Par plašāko eksporta ģeogrāfiju 2014. gadā Atzinības raksts piešķirts tauvu un virvju ražotnei RSEZ „MAGISTR- FISKEVEGN GROUP.MFG” SIA. Par Rēzeknes pilsētas identitātes veicināšanu 2014. gadā Atzinības raksts piešķirts alus un kvasa ražotnei SIA RSEZ „DFD”. Par sociālo partnerību, mecenātismu kultūras un izglītības jomā 2014. gadā ar Atzinības rakstu apbalvota finiera ražotne „VEREMS” RSEZ SIA, bet par nodarbinātības veicināšanu un uzņēmējdarbības labās prakses popularizēšanu 2014. gadā Atzinības raksts piešķirts metālapstrādes uzņēmumam SIA „LEAX Rēzekne” RSEZ.

Pērn par 2013. gada darbības rezultātiem „Gada uzņēmuma” apbalvojums tika piešķirts finiera ražotnei „VEREMS” RSEZ SIA un metālapstrādes uzņēmumam SIA „LEAX Rēzekne” RSEZ.

Ar RSEZ komercsabiedrības statusu 2015. gada sākumā darbojas 17 komercsabiedrības, tostarp 2 uzņēmumiem šis statuss piešķirts 2014. gadā. RSEZ komercsabiedrības 2014. gadā nodarbināja 772 strādājošos (gandrīz 25% no visiem nodarbinātajiem apstrādes rūpniecībā Rēzeknē un Rēzeknes novadā). Kopš 2010. gada RSEZ uzņēmumos ir radītas vairāk nekā 200 jaunas tiešās darbavietas un vairāk nekā 500 netiešās darbavietas.

RSEZ komercsabiedrību apgrozījums 2014. gadā ir sasniedzis 64,73 milj. eiro (RSEZ komercsabiedrības ar lielāko apgrozījumu: „VEREMS” RSEZ SIA 25,44 milj. eiro, SIA „LEAX Rēzekne” RSEZ 11,13 milj. eiro, „NewFuels” RSEZ SIA 15,71 milj. eiro, „REBIR” RSEZ AS 4,44 milj. eiro). Pēc apgrozījuma rādītājiem minētās komercsabiedrības ir vienas no lielākajām Rēzeknes pilsētā un novadā.

RSEZ komercsabiedrībās ir veiktas gan ārvalstu tiešās investīcijas, gan rezidentu investīcijas: kopš 1998. gada 115 milj. eiro ilgtermiņa ieguldījumi infrastruktūras un moderno tehnoloģiju attīstībā. 2014. gadā RSEZ komercsabiedrībās infrastruktūras un moderno tehnoloģiju attīstībā ieguldīti gandrīz 15 milj. eiro ilgtermiņa ieguldījumu.

Par Rēzeknes Speciālo ekonomisko zonu:

Rēzeknes Speciālā ekonomiskā zona izveidota 1997. gadā ar mērķi veicināt tirdzniecību, attīstīt rūpniecību un satiksmi, kā arī preču eksportu un importu caur Latviju, piesaistot ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai. RSEZ teritorijā pilnībā ir spēkā Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti. Īpaši noteikumi RSEZ komercsabiedrībām paredzēti saskaņā ar “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumu”, likumu “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”. RSEZ reģistrētās kapitālsabiedrības var saņemt gan tiešās nodokļu atlaides (nekustamā īpašuma nodoklis, uzņēmumu ienākuma nodoklis), gan arī netiešo nodokļu atvieglojumus, veidojot RSEZ teritorijā brīvās zonas, kā arī veicot ieguldījumus. Sākotnēji Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas darbības termiņš bija noteikts līdz 2017. gadam, bet 2013. gada 14. martā Saeima ir pieņēmusi grozījumus Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā un 2013. gada 4. aprīlī Grozījumus likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”, nosakot, ka nodokļu atvieglojumi RSEZ būs piemērojami līdz 2035. gada 31. decembrim. RSEZ kopplatība ir 1155 ha, kas ietver Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada Vērēmu, Griškānu un Ozolaines pagastu administratīvo teritoriju.

———————————————————————————————

Sagatavoja: Skaidrīte Baltace, RSEZ pārvaldes sabiedrisko attiecību konsultante

Tālr. 29444334, e-pasta adrese: skaidrite.baltace@rezekne.lv

Foto: Aleksandrs Tolopilo

RSEZ_Gada uznemums_LEAX_Jacuks_2015 copy RSEZ_Gada balva_mazie_2015 copy RSEZ_Gada uznemums_Dzirnavnieks_Zelcs_2015

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0