Rēznas pamatskolai -110

Publicēts 23.03.2018

Rēznas pamatskola, kura jau desmit gadus pārkāpusi savas pastāvēšanas simtgades slieksni, dzīvo un strādā ar skatu nākotnei. Neatlaidīgi turpinās pamatizglītības darbs, sniedzot drošu pamatu tālākām dzīves un izglītības gaitām desmitiem un simtiem pamatskolnieku no tuvas un tālas apkārtnes. Skola turpina kopt savas iedibinātās skolas un latviešu tautas tradīcijas, nenogurstoši saglabāt un vairot Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu. Nemitīgu pārmaiņu un arvien straujāka dzīves ritma gadsimtā skola cenšas saglabāt nezūdošas vispārcilvēciskās vērtības – savstarpējo cieņu, mērķtiecību un sadarbību.

2018. gada 14. aprīlī visi Rēznas skolas ,,skartie’’ no tuvām un tālām vietām tiek aicināti uz kopīgu skolas pastāvēšanas 110 gadu jubilejas pasākumu. Būsim kopā visās absolventu paaudzēs, tiekoties ar bijušajiem skolotājiem un darbiniekiem, skolas atbalstītājiem un labvēļiem. Kavēsimies atmiņās par paveikto pēdējo desmit gadu laikā un senākā laika posmā kopā ar Rēznas pamatskolas skolēnu, skolotāju un darbinieku saimi!

Ļoti gribas cerēt, ka turpmākie gadi ļaus saglabāt skolu un tai nebūs lemts daudzu Latvijas skolu skaudras liktenis būt slēgtai un pārvērstai par dadžos ieaugušu atmiņu vietai!

Anatolijs Kozlovskis,
Rēznas pamatskolas direktors

110-gades afisa

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0