Rosīgais septembris Kaunatas vidusskolā

Publicēts 30.09.2015

Septembrī Kaunatas vidusskolā notika divi nozīmīgi pasākumi — septembra sākumā, tāpat kā visā Latvijā, arī skolā risinājās Dzejas dienas, bet mēneša nogalē skolēni piedalījās Drošības nedēļā.

Dzejas dienas

16. septembrī pasākumu 3.- 4.klasei „Dzeja un mūzika” vadīja skolotājas Velta, Podvinska un Maruta Čudare.  5.- 9.klasei 22. septembrī notika „Dzejas stunda”, kuru vadīja skolotājas  Aleksandra Čuhnova un Marija Mukāne. 14.09. – 30.09. skolā risinājās dzejoļu rakstīšanas konkurss “Dzejas dienai – 50”, kuru organizēja skolas bibliotekāre Alla Silova. Skolas bibliotēkā bija apskatāma izstāde “Aspazija un Rainis” (veidoja Alla Silova). Savukārt 25. septembrī skolā viesojās dzejniece, mūsu novadniece Mārīte Bikovska. „Vai lasīt dzeju ir stilīgi? Jā, bet ne tikai. Tas ir veids kā dzīvi padarīt interesantāku, piepildītāku un patīkamāku!”

Drošības nedēļa

No 21. -25. septembrim skolā notika informatīvi izglītojoši pasākumi, lai nostiprinātu mūsu skolas bērnu un jauniešu pamatzināšanas un veicinātu izpratni par drošību. Nodarbību klasei  par pirmo medicīnisko palīdzību  7.a un 7.b  klasei vadīja skolas medmāsa Jevgēnija Katkovska; Nepilngadīgo lietu inspektore Marija Fedoruka 3. -4. klasei un 5.-6. klasei stāstīja par drošību internetā.  Nodarbību par ugunsdrošību  8. – 9. klasei un 10. – 12. klasei vadīja VUGD inspektors Oļegs Poskrjobiševs.

Skolā notika spēle „ Esi uzmanīgs- esi drošs”- (www.dzimba.lv), velotests, interaktīvās situācijas, īsfilmas- „Vardarbība un mobings”, „Uztura mācība”.

„Veselība un drošība par vērtībām var kļūt tikai tad, ja teorētiskās zināšanas apstiprinās drošā uzvedībā, atbildīgā rīcībā un veselību apliecinošos paradumos ikdienā,” — šāda atziņa veidojās pēc Drošības nedēļas.

 

Eļa Astiča
Kaunatas vidusskolas direktores vietniece mācību darbā

IMG_5086 Bikovska -1 IMG_5070

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0