Seminārs par integrētās augu audzēšanas ieviešanas aktualitātēm

Publicēts 31.03.2016

Valsts augu aizsardzības dienests sadarbībā ar SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes konsultāciju biroju, šā gada 6. aprīlī plkst. 10:00 Dārzu ielā 7a, Rēzeknē rīko bezmaksas semināru lauksaimniekiem par integrētās augu audzēšanas ieviešanas aktualitātēm, mēslošanas līdzekļiem, laukaugu slimībām un kaitēkļiem, to ierobežošanu.

Valsts augu aizsardzības dienesta pārstāvji informēs lauksaimniekus par aktualitātēm Integrētās augu audzēšanas ieviešanā saimniecībās, lauka monitoringa veikšanu laukos, kaitīgo organismu izplatības un attīstības pakāpes noteikšanu, lauka uzskaites sistēmas (lauka vēsture) aizpildīšanu, par nozīmīgākajām lauka pupu slimībām, kaitēkļiem, to ierobežošanu, prasībām mēslošanas līdzekļu lietošanai, nozīmīgākajām graudaugu un rapša slimībām, kaitēkļiem un to ierobežošanas iespējām integrētajā audzēšanas sistēmā.

Atgādinām, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumiem Nr.1056 „Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība” integrētās augu aizsardzības vispārīgie principi un prasības obligātas visiem profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem, kā arī personām, kam nav apliecības otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu iegādei un lietošanai, bet kuras izmanto sniegtos pakalpojumus augu aizsardzības jomā.

Sīkāka informācija par semināru pie SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes konsultāciju biroja augkopības konsultantes Anitas Dzenes, mob. 26571714, vai rakstot uz e-pastu anita.dzene@llkc.lv

Semināra programma

.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0