Skolai Nautrēnos – 155

Publicēts 13.08.2018

Pēc vēstures liecībām šogad Nautrēnu pagasta teritorijā pirmajai skolai svinēsim 155. jubileju! Savukārt jau vairāk kā 70 gadus Rēzeknes novada Nautrēnu pagasta Rogovkas ciemā darbojas vidusskola. Līdz 1948. gadam pastāvēja Rogovkas sešklasīgā pamatskola. Tagadējā skolas ēka uzcelta un iesvētīta 1938. gada 2. oktobrī. 1967. gadā uzcelta piebūve ar sešām klašu telpām un sporta zāli, bet 1974. gadā – dienesta viesnīcas ēka. Skolai ir muzejs, kur pirmie darbi novadpētniecībā aizsākās 1965. gadā. 2002. gadā tika atklāts Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures apguves metodiskais centrs. 2009. gadā tika atklāti četri jaunie dabaszinību kabineti un izremontēta dienesta viesnīcas ēka. No 2009. gada septembra par Nautrēnu vidusskolas struktūrvienību kļūst Bērzgales pamatskola. 2015. gadā tika veikta skolas ēku renovēšana un labiekārtota skolas apkārtne.

Nautrēnu vidusskolākopā ar struktūrvienību Bērzgales pamatskolu  2017./2018.mācību gadā mācījās 205 skolēni no Rēzeknes novada Nautrēnu, Ilzeskalna, Gaigalavas, Bērzgales, kā arī Kārsavas novada Mežvidu un Salnavas pagasta. Skolēni var izmantot dienesta viesnīcas pakalpojumus. Skolā strādā 20 pedagogi un 17 tehniskie darbinieki. Skola realizē sešas izglītības programmas, tai skaitā vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmu ar Valsts Aizsardzības mācību un divas speciālās pamatizglītības programmas.

Skolā darbojas dažādi pulciņi: etnogrāfiskais un vokālais ansamblis, muzikālais teātris, dramatiskais, ģitāristu, tautu deju, riteņbraucēju, jaunsargu, koriģējošās vingrošanas, sporta spēļu, latgaliešu rakstu valodas, angļu valodas debašu, praktiskās fizikas, radošo darbu, robotikas pulciņi; Rēzeknes novada BJSS treniņgrupa basketbolā un vieglatlētikā; J. Soikāna Ludzas mākslas skolas Nautrēnu filiāle. Fakultatīvajās nodarbībās var apgūt vācu valodu, komerczinības, mājsaimniecību (traktorapmācību), autoapmācību, peldēšanu (2.klasē), darboties mazpulkā, projektos – “Esi līderis”, “JAL’’. Darbojas divas skolēnu uzņēmējdarbības firmas.

Skolēni veiksmīgi piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās, starptautiskos “Erasmus+” projektos. 2018. gadā skola Valstī ierindojās 11. vietā labāko lauku skolu vidū pēc rezultātiem Valsts olimpiādēs un zinātnisko darbu rakstīšanā.

Nautrēnu vidusskolas kolektīva vārdā visus absolventus, pedagogus, darbiniekus aicinu 2018. gada 25. augustā uz Absolventu salidojumu!

Nautrēnu vidusskolas direktore Anita Ludborža

CAM03371 DSCF0084 DSCF0807 IMG_2995 IMG_2376IMG_2402

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0