Skolēnu konkursā „Muna sāta, škola, pogosts/ piļsāta 1917.–2015. godi” laurus plūc Malta un Pelēči

Publicēts 30.11.2015
Ar iegūto 1. vietu mūsu Maltas Bērnu un jauniešu centra Žurnālistikas pulciņa dalībnieces Sintija Bundere, Una Kancāne, Evija Laizāne, Vita Tarasika, Līgu Runčis un divas meitenes, kas paskumā nebija, bet čakli strādāja pie avīzes izstrādāšanas - Lilija Orlova, Daira Aleksandroviča. Pulciņa skolotāja Skaidrīte Svikša.

27. novembrī, tradicionālajā Andrejdienas pasākumā Rēzeknes Augstskolā tika apbalvoti Latgales reģiona konkursa „Muna sāta, škola, pogosts/ piļsāta 1917.–2015. godi” uzvarētāji. Konkursa mērķis bija – apzināt vietējos, individuālos stāstus par spilgtākajiem notikumiem, personībām dzimtās, skolās, skolu vēsturē, pagastos un pilsētās, kas rāda 1917. gada situāciju, tās ietekmi un izmaiņas gandrīz 100 gadu ilgā attīstības posmā.

Konkursa nolikums paredzēja, ka jaunieši savu redzējumu izklāsta, veidojot avīzi, tā pieminot arī pirmā Latgales laikraksta “Gaisma” 110 gadu jubileju. Konkursā piedalījās 50 skolēni no 11 Latgales skolām, tajā iesniegtās 15 avīzes tika vērtētas divās klašu grupās: 8.–10. klase un 11.-12. klase. 11. – 12. klašu grupā pārliecinoši uzvarēja Maltas Bērnu un jauniešu centra Žurnālistikas pulciņš ar avīzi – “Gaisma nu Maltas BJC avīzes “Dzirkstelīte””, kā arī Preiļu ģimnāzijas 10. klases skolēna Ilgmāra Rubīna sagatavotā avīze “Pelieču Gaisma” (konsultants Vadims Maksimovs, Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja speciālists). Otrā vieta – Jēkabpils novada Ābeļu pamatskolas 8. klases skolnieču Paulas Vasiļjevas un Samantas Vinciunes sagatavotajai avīzei “Gaisma” (konsultants Arnolds Jakubovskis) un Nautrēnu vidusskolas 11. klases skolnieču Elvitas Kotānes un Lindas Bumbišas avīzei “Dzīpars”. Trešā vieta – Austrumlatvijas tehnoloģiju vidusskolas 10. klases audzēknes Sidnijas Kalvānes darbam par savu dzimto Gaigalavas pamatskolu (konsultante Maruta Krustāne) un Ludzas ģimnāzijas 12. klases audzēkņu kopdarbs “Ludza senāk un tagad”.

“Sajūta ir kā pēc laba darba izdarīšanas, jo mums šis projekts tiešām bija izaicinājums. Gan tāpēc, ka Maltas Bērnu un jauniešu centrā Žurnālistikas pulciņš izveidots tikai šī gada septembrī un vēl tikai savstarpēji iepazīstamies, gan tāpēc, ka brīva laika bija tik, cik bija, – gan man, gan meitenēm. Bet – visu saplānojām, paveicām un lepojamies ar savu dāvanu gan Maltai, kura gatavojas nosaukuma 90. gadadienas svinībām, gan arī Latvijai, jo mūsu akcentētie fakti, aptaujāties cilvēki ir daļa no visas Latvijas likteņa,” – atzina Maltas Bērnu un jauniešu centra Žurnālistikas pulciņa vadītāja, Mag. Philol. Skaidrīte Svikša. “Laikam gan tieši šī projekta formāts – avīzes veidošana bija tas vilinošākais, un apzināta vārdu spēle ir arī mūsu darba nosaukums – “Gaisma nu Maltas BJC avīzes “Dzirkstelīte””, jo mēs cerējām kaut mazliet izgaismot šī lielā pagasta dzīvi 100 gadu laikā. Jāpiebilst, ka tikai pirms pāris mēnešiem sākām veidot BJC avīzīti, taču tās stilu mēģinājām saglabāt arī projektā. Tiesa, īsts pārbaudījums bija svarīgāko informāciju ievietot vien četrās lappusēs…

Mūsu avīzes rozīnīte ir cilvēku atmiņas, tik tiešām, bijām pārsteigtas par faktiem, kas atklājās – gan stāstos, gan fotogrāfijās. Atklājums jaunietēm bija arī avīze “Gaisma” – rakstība, rubrikas, fakti, un, kā meitenes atzinās, tad bez šī konkursa viņas diez vai interesētos par pirmo latgaliešu avīzi. Ja runājam par darba norisi, tad sākām no materiāliem muzejā, bibliotēkās, taču tos apaudzējām ar jauniem faktiem (piemēram, par priekšsēdētāju Annu Jakimovu, pagasta rakstvedi Miķeli Avenu (Roberta Mūka tēvu), Garkalnu kauju un slaveno “Borovys tiergu” u.c.). Arī visus avīzes “Gaisma” numurus izpētot, atradām interesantus faktus par Rozentovas pagastu un citātus iekļāvām avīzē.”

Godalgotās vietas tika apbalvotas ar izzinošām balvām – tostarp braucienu uz Eiropas parlamentu Briselē, uz Latvijas Saeimu un Eiroparlamenta deputātes Ineses Vaideres biroju Rīgā, trešās vietas ieguvēji dosies izklaidējošā braucienā pa Latgali, savukārt atsevišķas avīzes saņēma arī veicināšanas balvas – vienu dienu ar kādu no populāriem Latgales mūziķiem – Ēriku Zepu, Ingaru Gusānu, Arni Slobožaņinu.

Skaidrīte Svikša uzskata, ka galvenais ir ne jau balvas (lai gan tās, protams, paplašinās redzesloku), galvenais ir jauniešu gūtie iespaidi, jauna pieredze un tas, ka tagad viņi uz savu pagastu lūkosies citām acīm.

Labākie konkursa darbi tiks izmantoti izglītojošās datorspēlēs, kā arī dokumentāla izdevuma veidošanā par Latgales apvienošanās kongresu, sasaistot šo vēsturisko faktu ar Latvijas valsts dibināšanas un pastāvēšanas laika paliekošajām un jaunajai paaudzei saglabājamām vērtībām, dokumentiem, liecībām.

Rēzeknes Augstskolas zinātņu prorektore, konkursa idejas autore Ilga Šuplinska par konkursa rezultātiem ir dalīts viedoklis. “Teikšu godīgi, konkursa ideja ir piepildīta tikai daļēji, jo darbu skaits ir kvantitatīvi neliels (15 avīzes), arī materiālu pabeigtība un oriģinalitāte ir visai nosacīta. Visvairāk iepriecināja, ka uzvarētājavīžu veidotāju darbos atspoguļojas interese par to, kas notiek visapkārt, tas nozīmē, ka nākotnē būs speciālisti, kas pratīs atšķirt būtisko informācijas plūdos, kas spēs analizēt, nevis sausos skaitļos vai klišejiskās frāzēs izpušķot aktuālu problēmu. Mans novēlējums – nebīties iziet no rāmjiem, uzņemties iniciatīvu, kā to darīja “Pelieču Gaismys” redaktors, kas piedalījās ekspedīcijā un vāca materiālus pašos Pelēčos. Vai Maltas Bērnu un jauniešu centra komanda, kas parādīja zināšanas par dzimto pusi un uzrādīja teicamas iemaņas avīzes struktūras, koncepcijas radīšanā. Datorspēles veidošanai ir impulsi, bet, protams, ar materiāla atlasi būs jāstrādā vēļ daudz,” — uzsvēra Ilga Šuplinska.

Konkurss notika ar Kultūras ministrijas atbalstu programmas „Latvijai 100” pasākumu ietvaros, to rīkoja Latgaliešu kultūras biedrība sadarbībā ar Rēzeknes Augstskolu.

Viedokļus apkopoja Anna Rancāne

Intas Bules un Māra Justa foto

img_1264 img_1255 img_1259

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0