Skolēnu sadancis Strūžānos

Publicēts 22.01.2020

Saspringts un gana satraukts šis mācību gads ir skolu deju kolektīviem, jo 2020. gada vasarā vairāki tūkstoši dziedošo un dejojošo skolas bērnu pulcēsies kopā XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Bet līdz tam vēl ir smags darbs, uzņēmība, pacietība un maksimāla atdeve mēģinājumos, tad aprīlī lielā atlases skate ar visstingrāko žūriju, kas izvērtēs, kuri deju kolektīvi dosies uz Rīgu.

Lai redzētu deju kolektīvu sagatavotības kopainu, piektdien, 17. janvārī, Strūžānu kultūras namā uz sadanci tika aicināti Rēzeknes novada un Viļānu novada skolu deju kolektīvi. Pasākuma mērķis – redzēt dejotāju līmeni, vizuālo tēlu, saprast kļūdas un visas tās sīkās nianses, pie kā pamatīgi jāpiestrādā. Sadancī piedalījās septiņpadsmit kolektīvi, kopskaitā nodejojot trīsdesmit divas dejas.

Sarežģītus, bet ļoti skaistus dejas rakstus mums rādīja Dricānu vidusskolas 1.– 2. klašu, Gaigalavas pamatskolas 1.– 2. klašu un 3.– 6. klašu deju kolektīvi (vad. Silvija Bokta), Viļānu vidusskolas 1.– 4. klašu un Dekšāru pamatskolas 3. – 6. klašu deju kolektīvi (vad. Rasma Platače), Viļānu kultūras nama 3.– 4. klašu, 5.– 9. klašu un 10.–12. klašu deju kolektīvi ( vad. Lūcija Kukaine), Kaunatas vidusskolas 3.– 4., 5.– 6. un 7.– 9.klašu deju kolektīvi (vad. Alla Silova), Rēznas pamatskolas 3.– 6. un 7. – 9. klašu deju kolektīvi (vad. Silvija Pranča), Feimaņu pamatskolas 3.– 6. klašu kolektīvs (vad. Iveta Alika), Verēmu pamatskolas 5.– 6. klašu deju kolektīvs (vad. Andra Andžāne), Nautrēnu vidusskolas 5.– 9. klašu deju kolektīvs (vad. Ingūna Ludborža) un Maltas vidusskolas 7.– 9. klašu dejotāji (vad. Skaidrīte Babre).

Pēc sadanča visus klātesošos uzrunāja skolu deju kolektīvu virsvadītāja Silvija Bokta, uzsverot, ka sadancis bija kā vērtīgs ģenerālmēģinājums, kad kā uz delnas izkristalizējās noslīpētās lietas un tās, pie kurām vēl daudz, daudz jāpiestrādā, lai skatē kolektīvu sniegums tiktu atzīts par atbilstošu dalībai dziesmu un deju svētkos vasarā. Pēc pasākuma Silvija Bokta aicināja kolektīvu vadītājus uz darba sanāksmi, lai visi kopā izrunātu sadancī redzēto un citus aktuālus darba jautājumus.

Paldies milzīgajam (gandrīz trīssimts dalībnieku) dejotāju pulkam, kas ļāva klātesošajiem izbaudīt dejas prieku un deva neaprakstāmu emocionālu pacēlumu. Lai visiem kolektīviem centīgs, ražīgs un darbīgs šis atlikušais laiks līdz lielajai skatei! Turēsim īkšķus par dejotājiem un vadītājiem un ar pārliecību ticēsim, ka ieguldītais darbs attaisnosies un visi kolektīvi, kuri piedalījās sadancī, godam pārstāvēs Rēzeknes un Viļānu novadu skolēnu dziesmu un deju svētkos!

Leokādija Razgale,
Strūžānu kultūras nama vadītāja

Autores foto

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0