Skrēja par godu Latvijai!

Publicēts 13.11.2018

Sagaidot Latvijas simtgadi, Lāčplēša dienā lieli un mazi strūžānieši, kā arī ciemiņi pulcējās kopā, lai piedalītos skrējienā „Kopā mēs varam!” Skrējiens tika organizēts piecās dažāda vecuma grupās un dažādu garumu distancēs.

Šogad bijām patīkami pārsteigti par cilvēku lielo aktivitāti. Kopskaitā skrējienā piedalījās trīsdesmit astoņi dalībnieki. Netrūka arī līdzjutēju ar skaļiem uzmundrinājuma vārdiem. Ne uzmācīgais vējš, ne drēgnums nespēja mazināt skrējēju sparu un azartu.

Pirms skrējiena visi kopā ar iedegtām lāpām izgājām distanci, lai ikvienam būtu skaidrs, kur un cik tālu jāskrien. Izvēloties skrējiena vietu, rūpējāmies par skrējēju drošību, lai tuvumā nebūtu transportlīdzekļu kustības un nevajadzētu šķērsot ielas braucamo daļu.

Skrējiena dalībnieki tika sadalīti pa vecuma grupām. Bērni līdz piecu gadu vecumam savu distanci veica kopā ar vecākiem. Dalībnieki no pieciem līdz septiņiem gadiem skrēja distances vienu apli (apmēram 500 m), no astoņiem līdz divpadsmit gadiem – divus apļus, no trīspadsmit līdz divdesmit vienam – trīs apļus, un arī vecuma grupa divdesmit divi plus skrēja distances trīs apļus.

Pēc skrējiena dalībnieki kultūras namā cienājās ar karstu tēju un saldumiem.

Pirmo triju godalgoto vietu ieguvēji katrā vecuma grupā tika apbalvoti ar medaļām un diplomiem, pārējie dalībnieki saņēma nelielas saldas mierinājuma balvas balvas.

Vecuma grupā līdz 5 gadiem 1. vietu izcīnīja Jānis Saveļjevs, skrienot kopā ar mammu, bet 2. vietu Nensija Saveļjeva, skrienot kopā ar tēti. No 5 līdz 7 gadu vecuma grupā 1. vietu izcīnīja Pāvels Miņins, 2. vietu – Rolands Anufrijevs, 3. vietu – Rinalds Razgalis. No 8 līdz 12 gadu vecuma grupā 1. vieta Viktoram Bazulim, 2. vieta – Kasparam Saveļjevam un 3. vieta – Elgaram Razgalim. Tā kā šajā vecuma grupā bija īpaši liels dalībnieku skaits (20), tad tika noteikti arī trīs labākie meiteņu rezultāti – 1. vieta Marikai Uļjanovai, 2. vieta Sintijai Gļaudai, 3. vieta Adrianai Aleksejevai. Vecuma grupā no 13 līdz 21 gadam 1. vieta Kristapam Obermanim, 2. vieta – Mihailam Sazonovam un 3. vieta – Ilvaram Razgalim. Vecuma grupā divdesmit divi plus 1. vieta Ērikam Probukam, 2. vieta Edgaram Kļaviņam, 3. vieta Inesei Probukai. Īpaši gribas atzīmēt skrējiena vecāko dalībnieci Janīnu Skrebeli, kurai jau pāri sešdesmit, bet bija ierindā kopā ar visiem un godam veica distanci.

Sirsnīgs paldies arī visiem pārējiem skrējiena dalībniekiem – Martinam Probukam, Sanitai Saveļjevai, Samantai Gļaudai, Elīnai Sedolai, Emīlam Sedolam, Dāvim Ceirulim, Igoram Plešanovam, Danielam Ceirulim, Rihardam Saveļjevam, Uldim Džuļam, Jacintai Probukai, Adrianam Caunem, Denisam Razvadovskim, Arnoldam Anufrijevam, Renātei Anufrijevai, Kārlim Kalnejam, Artim Gļaudam, Diānai Annai Uļjanovai, Līgai Augstkalnei, Līgai Leitānei, Ērikai Sedolai, Terēsijai Gruznovai.

Pasākuma noslēgumā skrējiena dalīnieki nolika aizdegtas svecītes pie skolas sporta zāles sienas kā piemiņu ilggadējam sporta skolotājam, īstam savas valsts un pagasta patriotam, sporta „Lāčplēsim” Uldim Kairišam.

Pasākuma dalībnieki visi kā viens apliecināja, ka ne jau uzvara vai zaudējums šajā skrējienā ir būtiskākais. Tā bija cilvēku vienotība, patriotisms un, protams, skaista dāvana valsts simtgadē.

 

Leokādija Razgale,
Strūžānu kultūras nama vadītāja

Autores foto

IMG_9474IMG_9487 IMG_9493

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0