Sporta svētki pirmsskolas vecuma bērniem “Ciemos pie Rudens Rūķa” Feimaņos

Publicēts 14.12.2015

26. novembrī Feimaņu pamatskolā notika sporta svētki pirmsskolas vecuma bērniem, kurus organizējām kopā ar Maltas vidusskolu. Svētkos piedalījās ciemiņi no Silmalas PII, Ozolaines PII, Maltas PII, Maltas vidusskolas un mūsu pirmsskolas grupiņa „Saules stariņš”. Pasākumu apmeklēja Rēzeknes novada pirmsskolas izglītības metodiķe Biruta Rīvāne.

Ciemiņus sagaidīja viesmīlīgs Rūķis un draiskulīgs Kaķis. Komandas prezentēja sevi ar devīzi un komandas simbolu. Sporta svētki sākās ar jautro rīta rosmi. Bērniem tika piedāvātas dažādas stafetes, rotaļas un dejas. Pēc katras stafetes Kaķis un Rūķis uzmundrināja dalībniekus un pasniedza balvas. Skolotāji atbalstīja savus audzēkņus un labprāt piedalījās visās rotaļās un dejās.

  Svētku noskaņā tika organizēts gaisa balonu salūts un pasniegti pateicības raksti un dāvanas. Biruta Rīvāne arī pasniedza katrai komandai diplomus un balvas.

Svētku noslēgumā visi ciemiņi tika aicināti pie svētku galda. Braucot mājās, visiem bija jauks noskaņojums un gandarījums par gūtajiem panākumiem.

Paldies par palīdzību un atsaucību mūzikas skolotājai Vijai Krustei, skolas kolektīvam, virtuves darbiniekiem, grupiņas darbiniekiem, skolas un pagasta priekšniecībai. Paldies Maltas vidusskolai par sadarbību, organizējot sporta svētkus!

Pirmsskolas skolotāja D.Šmaukstele

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0