Tiskādu vidusskolas jubileja

Publicēts 13.11.2018

Sestdien, 3.novembrī Tiskādu vidusskolā satikās skolas bijušie un tagadējie audzēkņi, skolotāji un darbinieki, lai kopīgi pārlapotu skolas atmiņu albumu un svinīgajā gaisotnē apsveikt savu skolu 150 gadu jubilejā.

Mūsu skola jau iepriekš vizuāli gaumīgi un eleganti saposās svētkiem. Skolas koridori tika izrotāti ar skolēnu zīmējumiem un radošo darbu izstādēm, kuras skolēni kopā ar pedagogiem sagatavoja savai skolai kā dāvanu jubilejā. Mēs visi – skolēni, skolotāji, pedagogi-pensionāri, absolventi – izpētījām un apkopojām daudz informācijas par skolas vēsturi – tās ēkām un nosaukumiem, pedagogiem un direktoriem, absolventiem un skolas dzīvi dažādos laika posmos. Visa apkopotā informācija tika savākta mapēs un vairākās prezentācijās, kuras bija iespējams redzēt pasākuma laikā.

Kā dāvana skolai un visiem mums tika izgatavotas jaukas nozīmītes ar tagadējo Tiskādu vidusskolas atveidu Latvijas labajā pusē – tur, kur ir mūsu Latgale, un diviem uzrakstiem – Latvijai – 100, Tiskādu vidusskolai – 150. Šīs nozīmītes dāvināja katram viesim.

Tikšanās lielajā skolas sporta zālē izvērtās sirsnības caurstrāvotā, ģimeniskā pasākumā, acīmredzot, tāpēc, ka visi bijām un esam šīs skolas bērni. Mājas ir ne tikai tā vieta, kur tu dzīvo, bet kur tevi sagaida, saprot un samīļo.

Pasākumu uzsākām visi kopā ar Latvijas valsts himnas un Tiskādu vidusskolas himnas dziedāšanu. Ar jauku dziesmu “Atkal kopā” (autori Dzintars Čīča, Kaspars Antess) visus klātesošos sveica skolotāju ansamblis.

Visiem mums par skolas vēsturi pamatīgi un interesanti pastāstīja bijušais skolas direktors Viktors Kovaļovs, kurš vairākus gadus nostrādāja skolā un ir arī Tiskādu vidusskolas absolvents. Viņa stāsts ar prezentācijas slaidiem ļāva mums atgriezties vēsturē, izsekot skolas dzīvei no tās atklāšanas brīža līdz mūsdienām un vēlreiz padomāt par to, cik daudz dažādu vēsturisku notikumu ir bijis šajā laika posmā.

Skolas direktore Olga Miseviča apsveica ar nozīmīgo skolas jubileju un pastāstīja par skolas dzīvi, par projektiem un pasākumiem, tradīcijām un aktualitātēm, izteica pateicību visiem, kas atrada iespēju un laiku būt kopā ar mums šajā dienā.

Pasākums bija rotāts ar dažādiem skolēnu priekšnesumiem– instrumentālā ansambļa „Fantāzija” skaņdarbiem „Latviešu tautasdziesmu popurijs” un Raimonda Paula „Es aiziet nevaru”, Laimas Līcītes un Denisa Filatova dziesmu „Sarkanas kurpes”, Ksenijas Ščerbakovas un Vlada Kopilova dejām „Lēnais valsis” un „Latina mix”. Skanēja vairāku mūsu skolēnu sacerējumu, apsveikumu un dzejoļu fragmenti.

Pasākuma laikā izskanēja skaists muzikāls sveiciens no bijušās skolas absolventes Tatjanas Sevostjanovas (Bažanovas). Tatjana ļoti profesionāli un iejūtīgi nodziedāja savai skolai un visiem pedagogiem veltītu dziesmu „Dzērves”, kuru visi klausījās ar aizkustinājuma asarām acīs.

Skolas absolventi teica siltus paldies vārdus bijušajiem un tagadējiem skolotājiem. Skolotājiem-pensionāriem Eleonorai Franckevičai, Klavdijai Marcinkevičai, Ludmilai Kovaļovai, Jelizavetai Kopilovai, Jevģēnijai Orlovai un Viktoram Kovaļovam skolas administrācija pasniedza Pateicības rakstus, ziedus un nelielas piemiņas dāvanas.

Siltus vārdus skolai un tagadējām kolektīvam teica bijusī direktora vietniece mācību darbā Jelizaveta Kopilova. Viņa atcerējās iepriekšējos gadus un novēlēja mums izturību, pacietību, radošumu un vēl ilgus gadus strādāt, mācīt un mācīties.

Sveikt mūsu skolu jubilejā un pateikt siltus apsveikuma un novēlējuma vārdus ieradās  Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra, Silmalas pagasta pārvaldes vadītājs Eduards Grišuļonoks, Tiskādu sanatorijas internātpamatskolas un Tiskādu bērnu nama pārstāve Vita Meldere, Silmalas pirmsskolas izglītības iestādes  pārstāves Marina Bogdanova-Petroviča un Natālija Maslobojeva.

Apsveica skolu arī mūsu skolēnu vecāki – Alla Zakutajeva un Nadežda Kopilova. Īpaši patīkami bija dzirdēt, ka vecāki vienmēr jūtas droši, kad viņu bērni iet uz skolu, jo zina, ka ar viņiem viss būs kārtībā. Skaistu dāvinājumu skola saņēma no Laimas Līcītes mammas Elvitas – pašdarinātu gleznu ar septiņiem zirgiem, kuri simbolizē brīvību, spēku, gudrību un draudzību.

Koncerta izskaņā klātesošie kopā izpildīja dziesmu «Dziesma – novēlējums skolai», nofotografējās un devās skolas ēdamzālē, lai turpinātu dalīties atmiņu mirkļos pie tējas galda.

Paldies visiem, kas piedalījās gan klātienē, gan domās mūsu skolas jubilejas svinību pasākumā, paldies organizatoriem un vadītājiem – skolotājiem Elitai Valeniekai un Aivaram Šutkam, skolēniem Veronikai Klimovai un Denisam Filatovam. Paldies visiem skolēniem, kas uzstājās koncertā, skolēnu pašpārvaldei par palīdzību pasākuma organizēšanā un vadīšanā.

Uz tikšanos atkal nākamreiz!

Direktora vietniece audzināšanas darbā Irīna Ščerbakova

_DSC1132 _DSC1136 _DSC1137 _DSC1158 _DSC1164 _DSC1166 _DSC1171 _DSC1180 _DSC1185 _DSC1186

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0