Valsts Zemes dienests rīko Reģionu dienu

Publicēts 07.03.2016

Valsts zemes dienesta (VZD) Latgales reģionālā nodaļa rīko gadskārtējo pasākumu „Reģionu dienas 2016”, kas notiks trešdien, 2016. gada 9. martā plkst. 11:00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknes novada domes Lielajā zālē.

Kopš VZD un sadarbības partneru tikšanās pagājušā gada pavasarī aizritējis spraigs un piesātināts darba cēliens. Aicinām kopīgi atskatīties uz paveikto un pārrunāt nākotnē darāmo.

Reģionu dienā informēsim par vairākiem aktuāliem jautājumiem: 

  • Atzīmējot kadastra jubileju, prezentācijā “Kadastram Latvijā 335” sniegsim ieskatu, kā, mainoties vēstures notikumiem un attīstoties valsts un sabiedrības vajadzībām, laikam līdzi mainījies kadastrs Latvijas teritorijā;
  • Prezentācijā par aktualitātēm VZD darbības jomās informēsim par Kadastra un Zemesgrāmatas integrēto procedūru ieviešanas rezultātiem reģionu griezumā un turpmāko darbu procedūru pilnveidei, par gaidāmajām izmaiņām kadastra datu reģistrācijā un būvju klasifikācijā, par plānotajām izmaiņām kadastrālajā vērtēšanā 2017. gadā, paveikto adrešu kārtošanas jomā, zemes reformas norisi un citiem jautājumiem;
  • VZD datu publicēšanas portāls kadastrs.lv pagājušajā gadā papildināts ar virkni jaunu iespēju, kuru mērķis ir mūsdienīga informācijas un pakalpojumu pieejamība e-vidē. Prezentācijā stāstīsim, kā jaunās iespējas pārvērst ieguvumos ne tikai iedzīvotājiem, bet arī pašvaldībām, piemēram, par tematisko karšu un citu ģeotelpisko datu izmantošanu ikdienas darbu procesos.
  • Vairākās prezentācijās sniegsim skaidrojumu, kādas izmaiņas veiktas likumdošanas aktos, kas ietekmēs mūsu darbu jau šogad un kam gatavoties nākamajā gadā. Starp tiem ir jaunie adresācijas noteikumi, izmaiņas zemes ierīcības regulējumā un zemes pārvaldības likuma ieviešana.
  • Pašvaldību būvvaldes un ar nozari saistītos speciālistus informēsim par pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas niansēm Kadastrā un skaidrosim, kā notiek datu apmaiņa Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) ietvaros šodien un kā tā attīstīsies turpmākajā nākotnē.
  • Konsultācijas par klātesošos interesējošiem jautājumiem sniegs VZD speciālisti.

Irina Line,
Latgales reģionālās nodaļas vadītāja

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0