Zvejnieku svētki Nagļos – krāšņi un sportiski

Publicēts 16.07.2019

13. jūlijā visi ceļi tik tiešām veda uz Rēzeknes novada Nagļiem, jo te jūlija sākumā jau tradicionāli notiek Zvejnieku svētki. Šoreiz tie iekļāvās krāšņajā Rēzeknes Novada dienu svinību parādē, godam to atklājot un iešūpojot.

Nagļi bija stipri samulsuši un nobažījušies – vai labi spēsim sarīkot visas Dricānu apvienības svētkus? Sabrauks taču tik daudz ļaužu! Visvairāk norūpējusies bija pagasta pārvaldes vadītāja Valentīna Puste, jo viņa te strādā tikai pusgadu un ikkatram darbam pieiet ar ārkārtīgi lielu atbildības sajūtu. Jau laikus tika domāts, plānots, lemts un darīts, lai Zvejnieku svētki Novada dienu ietvaros būtu patiesi liels, skaists notikums.

Un izdevās! Lieli, skaisti svētki izdevās! Jau pašā rīta agrumā Maltas upē uz lielo copi cerēja kaislīgākie makšķernieki. Pēc astoņiem rītā, kaut arī ūdens vēl nebija iesilis, tajā droši brida ūdens atrakciju cienītāji. Ļoti aizraujoša bija šķēršļu josla pāri ūdenskrātuvei – gan jāienirst, gan jāsaglabā līdzsvars, rāpojot pāri gaužām nestabilam tiltiņam. Pie mazākās kļūmes – plunkš! Un sāc no gala!

Vienpadsmitos svētkus sparīgi ieskandēja Dekšāru pūtēju orķestris. Maršam skanot, pagasta pārvaldes vadītāja Valentīna Puste un spēļu galvenais tiesnesis Jānis Macāns pacēla svētku karogu. Tika sumināti svētku lielākie sponsori, viņiem pasniedza metāla mākslinieka Norberta Kudiņa veidotus mākslas darbus ar zivs motīvu. Milzīgu pateicību un daudz labu vārdu godam pelnījuši Zvejnieksvētku “krustvecāki” un galvenie organizatori Jānis un Anna Macāni.

Svētku viesus sagaidīja daudz pārsteigumu, piemēram, svētkus vadīja aktieris Gundars Āboliņš! Un vēl lielā skatuve! Taisni kā pašos lielākajos svētkos! Garajos mastos cēli visiem māja karogi. Ērtie krēsli, teicamā apskaņošana – tas viss priecēja ļaudis.

Kā interesanta izstāde bija tirdziņš “Lobs lobam” – keramika, rokdarbi, gleznas, rotas, pinumi, koka darinājumi… Netrūka arī ne alus, ne pankūku. Izveicīgi pavāri piedāvāja siltas pusdienas.

Sportlaukumā bumboja, meta gan zvejnieku zābakus, gan olas. Puiši savu muskuļu spēku varēja apliecināt gan “Spēkavīru pastaigā”, gan laušanā ar rokām, gan, turoties pie stieņa, lecot ar to augšup kokā.

Ap pusdienlaiku mežmalā sākās lielais velobrauciens gan bērniem, gan lielajiem. Katrs, kurš draugos ar velosipēdu, varēja mīties pēc sirds patikas.

Īpašs piedzīvojums jaunajai paaudzei bija Bērnu pilsētiņa: milzīgas un košas piepūšamās atrakcijas, varavīkšņaini mirguļodami, lidinājās burbuļi. Liela rosība valdīja radošajās darbnīcās. Puikas joza ar plintēm “lāzertagā”. Mazuļiem darbojās velokarts. Arī pa kādai joka zivtiņai varēja izmakšķerēt.

Zvejniekdiena Nagļos notiek katru gadu, bet šogad tā bija īpaša – arī kā Novada diena visai Dricānu pagastu apvienībai. Vairums apgalvo, ka novada domes jaunais svētku variants sevi ir pilnībā attaisnojis: pasākums bija kupli apmeklēts. Svētkus draudzīgi kopā rīkoja visi astoņi pagasti. Katram bija savs pienākums. Piemēram, Gaigalava, Valentīnas Deksnes vadībā, eleganti un gaumīgi ar dabas materiāliem izpušķoja gan skatuvi, gan lielo laukumu.

Lielisko Bērnu pilsētiņu organizēja Dricāni, Strūžāni un Rikava Diānas Saksones vadībā. Savukārt Sakstagals ar Ozolmuižu organizēja apvienības pašdarbības kolektīvu koncertu, kurā uzstājās Dricānu jauniešu deju kolektīvs “Jumalēni”, Strūžānu jauniešu deju kolektīvs “Dzieti”, Nagļu jauniešu deju kolektīvs “Pipareņš”, etnogrāfiskais ansamblis “Rikava”, Ozolmuižas folkloras kopa “Ūzuleņi”, Dricānu kapela, kā arī Nagļu solisti – Armands Kupčs, Anita un Uldis Mičuļi.

Visa lielā sportošana pievakarē beidzās, uzvarētāji tika godināti ar medaļām un Goda rakstiem. Pēc pašdarbnieku koncerta skaisti tika sumināti tie Nagļu ļaudis, kuri ziedoja garas darba stundas svētku labā. Un apsveikums bija gādāts no sirds – katrs tika pie liela saulaina saulespuķes zieda, Goda raksta un krūzītes ar novada logo. Pa krāšņam ziedu pušķim saņēma arī pašdarbības kolektīvu vadītāji – Silvija Bokta, Vanda Ķebe, Aija Dundure, Marija Andina, Andris Eriņš un Laura Ābola.

Savukārt Nagļu tautas vārdā tautas nama vadītāja pateicās novada domes priekšsēdētājam Monvīdam Švarcam, ka uzticēja tieši Nagļiem būt par svētku saimniekiem, ka lika svētkiem tapt vērienīgiem. Lielu paldies un lielu zilu sapņu zivi saņēma Jānis Macāns. Pateicība arī Dricānu apvienības vadītājam Andrejam Tāraudam. Milzīgs paldies Nagļu pagasta pārvaldes vadītājai Valentīnai Pustei, kas paveica visu iespējamo un pat neiespējamo, lai Nagļu vārds ar godu izskanētu pasaulē. Valentīnai tika uzdāvināta zelta zivtiņa (visai stilizētā izskatā), lai piepilda lielākās vēlēšanās pagasta izaugsmē. Milzīgs paldies arī novada kultūras nodaļas vadītājai Inārai Pleikšnei par lielo darbu, vērtīgajiem padomiem. Ir viegli strādāt kopā ar tik labu organizatoru.

Pulksten astoņos vakarā klausījāmies grupu “Dabasu durovas”, tad smaidīgo Rikardionu ar akordeonu un apburošo Kristīni Šomasi. Baudījām arī romantisko duetu “Inga un Normunds”.

Un lielā nakts balle! Tik burvīga balle, pateicoties lieliskajai deju mūzikai Oskara Lustika un Māra Lovnika sniegumā! Gan latgaliski, gan krieviski, gan angliski – vispopulārākās dziesmas izcili atraktīvā sniegumā. Solistam brīnišķīgs kontakts ar publiku.

Parunājot ar svētku apmeklētājiem, par pasākumu cilvēki izteicās ļoti pozitīvi. Vairums uzskata, ka svētki izdevušies augstā līmenī.

Pagasta vadība atzīst, ka bez iepriekšējas pieredzes tik liela mēroga pasākumu rīkot nebūt nav viegli. Protams, dažādu “aizķeršanos” bija ne mazums, bet citi to nemaz nenojauta. Galvenais, ka šajos svētkos tautas bija daudz, ka gan sports, gan māksla brīnišķīgi savijās vienā lielā skaistā piedzīvojumā.

Anna Baleiša,
Nagļu Tautas nama vadītāja

Foto: Irina Antonova

Fotogalerija

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0