Aicinām darbā Rēzeknes novada sociālās aprūpes centra vadītāju

Rēzeknes novada pašvaldība izsludina konkursu uz Rēzeknes novada sociālās aprūpes centra vadītāja amatu (pilna slodze, uz nenoteiktu laiku). Pretendentu pieteikšanās un nepieciešamo dokumentu iesniegšana līdz 24. marta plkst. 16.30 (pieteikums saņemts Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā neatkarīgi no iesniegšanas veida). 

Sociālās aprūpes centra vadītāja galvenie pienākumi:

 • vadīt, plānot un organizēt iestādes darbību kopumā, nodrošinot sociālās aprūpes pakalpojumu nepārtrauktību;
 • nodrošināt sociālās aprūpes centra klientiem kvalitatīvu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu;
 • nodrošināt statistikas un finanšu pārskatu, citu normatīvajos aktos noteikto ziņu sniegšanu valsts un pašvaldības institūcijām;
 • nodrošināt personāla, lietvedības, grāmatvedības, publisko iepirkumu un citas dokumentācijas iekārtošanu, uzturēšanu un glabāšanu saskaņā ar normatīvo aktu nosacījumiem;
 • noteikt aprūpes centra darbinieku kompetenci, atbildību un atlīdzību;
 • nodrošināt darbinieku amata aprakstu izstrādi;
 • pieņemt darbā un atbrīvot no darba iestādes darbiniekus;
 • nodrošināt darba un ugunsdrošības, vides aizsardzības un veselības aizsardzības, sanitāro un higiēnas normu ievērošanu iestādes darbībā;
 • nodrošināt iestādes darbību reglamentējošu iekšējo normatīvo aktu izstrādi un to izpildi;
 • savas kompetences ietvaros pārstāvēt iestādes intereses valsts un pašvaldības institūcijās kā arī nevalstiskajās organizācijās;
 • nodrošināt iekārtu, ēku, telpu un inženierkomunikāciju funkcionēšanu, sekot ēku un telpu tehniskajam stāvoklim, plānot telpu un iekārtu remontdarbus, kontrolēt autotransporta izmantošanu;
 • organizēt iestādes saimniecisko jautājumu risināšanu, tajā skaitā publisko iepirkumu veikšanu;
 • izstrādāt un kontrolēt iestādes pretkorupcijas plānus. 

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība: vēlama izglītība sociālā darba jomā, medicīnā, vadības zinātnēs, tiesību zinību, finanšu vai ekonomikas jomās;
 • zināšanas sociālā darba normatīvajos aktos, darba tiesībās, lietvedībā, grāmatvedībā un finansēs, kā arī iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana un izpratne par pašvaldības iestāžu finansēšanas kārtību un iestādes budžetu;
 • vēlama ne mazāk kā divu gadu darba pieredze iestādes vai struktūrvienības vadītāja amatā valsts pārvaldes vai pašvaldību institūcijā;
 • vēlama pieredze ES projektos sociālo pakalpojumu organizēšanā, vadīšanā un realizēšanā;
 • vēlama pieredze un prasme strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās un paaugstinātas darba intensitātes apstākļos;
 • labas darba organizācijas un vadības prasmes, analītiskās spējas;
 • prasme konfliktu risināšanā, labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī (C);
 • labas biroja tehnikas un datora lietotāja prasmes (Word, Excel), tajā skaitā pietiekamas prasmes rīkoties ar elektronisko pastu, dokumentu vadības sistēmām;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība obligāta. 

Pretendentam noteiktajā termiņā jāiesniedz:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija;
 • Rēzeknes novada sociālās aprūpes centra attīstības vīzija (uz vienas A4 formāta lapas).

Pamatdarba vieta būs Rēzeknes novada sociālās aprūpes centrs Strūžānos. Atalgojums: EUR 1200. Plānotais amata pienākumu pildīšanas uzsākšanas laiks – ne vēlāk kā 01.05.2021.

Dokumenti ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada sociālās aprūpes centra vadītāja amatu”  jāiesniedz Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā (Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne), atstājot korespondences pastkastītē vai sūtot uz e-pastu: info@rezeknesnovads.lv.

Kandidātu izvērtēšana notiks ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtēs pretendentu iesniegtos dokumentus, uz otro kārtu – darba interviju un praktisko iemaņu pārbaudi - tiks uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām. Pretendents, kuru konkursa vērtēšanas komisija atzīs par piemērotāko, tiks virzīts apstiprināšanai Rēzeknes novada domes sēdē.

Kontaktinformācija: 64607194, 26531970. 

Click to listen highlighted text!