Aicinām iesaistīties Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē!

Uzsākot attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada pašvaldība aicina ikvienu izmantot sabiedrības līdzdalības* iespēju un līdzdarboties ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam (Stratēģija) un attīstības programmas 2022.-2028. gadam (Attīstības programma) izstrādes tematiskajās darba grupās.

* Stratēģijas un Attīstības programmas izstrādes ietvaros tiek organizēti sabiedrības līdzdalības pasākumi, saskaņā ar sabiedrības līdzdalības plānu (redzams attēlā).

Dalība tematiskajās darba grupās ir vēl viena iespēja līdzās šo dokumentu izstrādē plānotajām aptaujām paust savu viedokli un sniegt priekšlikumus par nepieciešamajiem pilnveidojumiem Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada teritorijas attīstībā. Tā ir iespēja arī neklātienē satikties, iepazīties, diskutēt un radīt idejas ar pilsētas un novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem un attiecīgo nozaru pašvaldības speciālistiem.

Tematisko darba grupu tēmas, apakštēmas:

VIDES, INFRASTRUKTŪRAS UN MOBILITĀTES DARBA GRUPA

 • Komunālā infrastruktūra, atkritumu apsaimniekošana, mājokļi un dzīvnieku labturība; publiskā ārtelpa un pilsētas labiekārtojums
 • Dabas un zemes resursu aizsardzība un pārvaldība; enerģētika energoefektivitāte, gaisa kvalitāte, klimata pārmaiņas
 • Sabiedriskais transporta; autoceļu un sakaru infrastruktūra; gājēju un velo infrastruktūra, vides pieejamība; ārējā mobilitāte (dzelzceļš)

 

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DARBA GRUPA

 • Vispārējā pamata un vidējā izglītība, interešu (pulciņi, mūzika, māksla, sports) izglītība; vidējā profesionālā (PIKC) un mūžizglītība; augstākā izglītība; pirmsskolas izglītība
 • Kultūras un atpūtas (kultūras centri, bibliotēkas, muzeji) infrastruktūra un objekti; mākslas, kultūras un radošās industrijas procesu nodrošināšana; kultūrvēsturiskā un sakrālā mantojuma saglabāšana un attīstīšana
 • Profesionālā un amatieru sporta infrastruktūra un pakalpojumi; publiskā sporta infrastruktūra iedzīvotāju labsajūtas un veselības veicināšanai; sporta procesu nodrošināšana
 • Brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem; jauniešu nodarbinātības un izglītības iespējas; jauniešu labvēlīgās psiholoģiskās, emocionālās un fiziskās vides radīšana; jauniešu iniciatīvu un līdzdalības lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē veicināšana

 

EKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS DARBA GRUPA

 • Loģistikas uzņēmējdarbības vide; industrializācijas un ražošanas uzņēmējdarbības vide; digitālās inovācijas un jaunuzņēmumu (start-up) uzņēmējdarbības vide
 • Tūrisma uzņēmējdarbības vide 

PĀRVALDĪBAS UN SADARBĪBAS DARBA GRUPA

 • Efektīva pilsētas pārvaldība, līdzdarbojoties pilsētas iedzīvotājiem un uzņēmējiem
 • Pilsētas tēls un pašvaldības komunikācija
 • IT infrastruktūra un cilvēkresursi; pašvaldības pakalpojumu digitalizācija un IT drošība
 • Jaunas sadarbības iniciatīvas un projekti starp Rēzeknes pilsētu un apkārtējām pašvaldībām un uzņēmējiem; kopīgi risināmie jautājumi pašvaldību funkciju nodrošināšanā ar apkārtējiem novadiem

 

SOCIĀLĀS AIZSARDZĪBAS, VESELĪBAS UN DROŠĪBAS DARBA GRUPA

 • Sociālie pakalpojumi un palīdzība; sociālā infrastruktūra un cilvēkresursu piesaiste/attīstība
 • Vides, darba tirgus un pakalpojumu pieejamība
 • Bērnu un ģimenes politika
 • Sabiedriskā kārtība; civilā un militārā aizsardzība; ceļu satiksmes drošība
 • Veselības aprūpes pakalpojumi un infrastruktūra; sabiedrības veselības veicināšana; veselības aprūpes cilvēkresursu piesaiste un attīstība

Aicinām visus interesentus iesaistīties pirmajās tematisko darba grupu diskusijās, kas norisināsies MSTEAM tiešsaistes platformā:

Tematiskās darba grupas nosaukums DatumsLaiks
VIDES, INFRASTRUKTŪRAS UN MOBILITĀTES DARBA GRUPA15.11.2021.11.00
IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DARBA GRUPA26.11.2021.13.00
EKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS DARBA GRUPA30.11.2021.10.00
PĀRVALDĪBAS UN SADARBĪBAS DARBA GRUPA30.11.2021.13.00
SOCIĀLĀS AIZSARDZĪBAS, VESELĪBAS UN DROŠĪBAS DARBA GRUPA1.12.2021.13.00

Diskusijas saturs:

 • Tematiskās darba grupas jomu problēmas, aktualitātes un izaicinājumi

Diskusijas rezultāts:

 • Priekšlikumi Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada ilgtermiņa attīstībai, nepieciešamās rīcības vīzijas sasniegšanai

Pieteikties iespējams:

Tematisko darba grupu piekļuves saite tiks nosūtīta uz dalībnieku e-pastiem.

 

Click to listen highlighted text!