Akcija “Atbalstīsim sava novada skolu bibliotēkas”

14.12.2022

Uzņēmējdarbība
Biruta Zujāne

Biedrība “Dramaturgu asociācija” aicina novadu uzņēmējus atbalstīt sava novada skolu bibliotēkas, uzdāvinot biedrības izdotos lugu krājumus (latviešu autoru jaunākās lugas). Lugu krājumu mērķauditorija - bērni vecumā no 9 gadiem un jaunieši.

Atbalstot skolas, valsts piešķirtais finansējums un pašvaldības līdzfinansējums parasti tiek novirzīts mācību grāmatu iegādei, tiešo mācību materiālu nodrošināšanai. Lai nodrošinātu skolu bibliotēkas ar jauno latviešu autoru darbiem, biedrība "Dramaturgu asociācija" izdevusi lugu krājumu trīs grāmatu apjomā. Ziemassvētku laikā biedrība aicina uzņēmējus atbalstīt vietējās skolas - iegādāties grāmatas, kas tiks nodotas skolām. Akcijas autori uzsver, ka tieši luga ir viens no līdzekļiem, kas veido jauniešos pārliecību, valodas kultūru un spēju strādāt komandā, apgūt dialoga, publiskās uzstāšanās un runas veidošanas prasmes. Lugu krājumi noderētu kā mācību materiāls gan latviešu valodas un literatūras stundās, gan īstenojot jauno kompetencēs balstīto mācību programmu, gan dažādās ārpusstundu aktivitātēs un interešu izglītības pulciņos.

Piedāvātais sadarbības modelis: uzņēmējs iegādājas grāmatas (vienas grāmatas cena - 8,00 EUR), norāda skolu, kuru vēlas atbalstīt. Atsaucoties uz pirkumu, grāmatas tiks nogādātas skolas bibliotēkā.

Uzņēmēji, kas piedalīsies akcijā, tiks iekļauti sponsoru sarakstā, publicēti sociālajos tīklos, tāpat informācija tiks izsūtīta vietējiem plašsaziņas medijiem.

Informācija par biedrību “Dramaturgu asociācija” pieejama mājaslapā www.lugas.lv

Ja ir interese un vēlēšanās piedalīties akcijā, sazināties ar - Birutu Zujāni: biruta.zujane@gmail.com

Biedrības „Dramaturgu asociācija" valdes priekšsēdētāja Kristiāna Štrāle Dreika

lugas@lugas.lv, +37127632070

Click to listen highlighted text!