Aktualizēts Rēzeknes novada attīstības programmas Investīciju plāns

Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka 18.decembrī ir pieņemts Rēzeknes novada domes lēmums Nr.29, 4.§ „Par Rēzeknes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam Stratēģiskās daļas Investīciju plāna 1.pielikuma apstiprināšanu”. Ar šo lēmumu tiek apstiprinātas pielikumā minētās uzņēmējdarbības infrastruktūras uzlabošanas projektu idejas, kuras pašvaldība plāno realizēt 2016.-2018. gadu laikā, piesaistot finansējumu no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem Latgales programmas „Projekti Latgalē un Alūksnes novadā” un pasākuma „Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā ārpus nacionālas un reģionālas nozīmes centriem” ietvaros. Izvēlēto projektu ideju realizēšanas nosacījumi paredz arī saistības uzņēmējiem – noteiktu jaunradāmo darba vietu skaitu un uzņēmuma attīstībā ieguldāmo investīciju apjomu atbilstoši pašvaldības infrastruktūrā ieguldītajiem līdzekļiem.

Investīciju plāna pielikums

Sēdes protokols

Click to listen highlighted text!