Apstiprināts dabas parka “Adamovas ezers” dabas aizsardzības plāns

21.04.2022

Dabas aizsardzība

Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2022. gada 13. aprīļa rīkojumu Nr. 1-2/54 “Par dabas aizsardzības plāna apstiprināšanu” ir apstiprināts dabas parka “Adamovas ezers” dabas aizsardzības plāns.

Atbilstoši Ministru kabineta 2007. gada 9. oktobra noteikumu Nr.686  "Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību" 39. punktam "Dabas aizsardzības pārvalde mēneša laikā pēc plāna apstiprināšanas (izņēmums - pašvaldību apstiprinātie plāni) ievieto plāna elektronisko versiju pārvaldes tīmekļvietnē. Dabas aizsardzības pārvalde nodrošina plāna (izņēmums - pašvaldības apstiprinātais plāns) pieejamību sabiedrībai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par informācijas atklātību.".

Dabas aizsardzības plāna elektroniskā versija ievietota Dabas aizsardzības pārvaldes oficiālajā mājas lapā: http://www.daba.gov.lv, sadaļā “Dabas aizsardzības plāni”[1]. Pārvaldes mājaslapā publicētais dabas aizsardzības plāns uzskatāms par oficiālo plāna kopiju.

 

 

Gita Strode
Dabas aizsardzības departament
a direktore                                                          

 

[1] https://www.daba.gov.lv/lv/dabas-aizsardzibas-plani 

Click to listen highlighted text!