Autoceļu pārbūve projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 2. kārta" īstenošanai

Ar iepirkumu komisijas 2018. gada 30. maija lēmumu iepirkuma procedūra ir pārtraukta. Iepirkuma procedūras pārtraukšanas pamatojums - sakarā ar radušos nepieciešamību veikt kārtējos grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos un ņemot vērā, ka Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) e-konkursu apakšsistēmā līdz sākotnēji noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam 29.05.2018. plkst.11-00 nav izdevies to pagarināt, bet pēc šī termiņa EIS e-konkursu apakšsistēmā to vairs nav iespējams izdarīt.  
Ar iepirkumu komisijas 2018. gada 25. maija lēmumu piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 12.06.2018. plkst.11-00.
Ar iepirkumu komisijas 09.05.2018. lēmumu veikti sekojošie grozījumi būvdarbu apjomu sarakstos:
1) Iepirkuma priekšmeta daļā Nr.1 “Autoceļa Nr.4401 Bērzgale – Červonka 2,151 km Rēzeknes novada Bērzgales pagastā pārbūve” būvdarbu apjomu saraksta pozīcija Nr.3.3 izteikta šādā redakcijā: “Dolomīta šķembu maisījums 0/32s seguma būvniecība 20cm biezumā, (N-II klase)”;
2) Iepirkuma priekšmeta daļā Nr.2 “Autoceļa Nr.8201 Jaurikava – Kaļvi 2,325 km Rēzeknes novada Rikavas pagastā pārbūve” būvdarbu apjomu saraksta pozīcija Nr.3.3 izteikta šādā redakcijā: “Dolomīta šķembu maisījums 0/32s seguma būvniecība 20cm biezumā, (N-II klase)”;
3) Iepirkuma priekšmeta daļā Nr.4 “Autoceļa Nr.5030 Viļumi – Pilcene 2,187 km Rēzeknes novada Dricānu pagastā pārbūve” būvdarbu apjomu saraksta pozīcija Nr.3.2 izteikta šādā redakcijā: “Dolomīta šķembu maisījums 0/32s seguma būvniecība 20cm biezumā, (N-II klase)”.
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/11
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 29.05.2018. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: autoceļu pārbūve projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 2. kārta" īstenošanai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier
Kontaktpersona: Alberts Kindzulis, tel.64607170, e-pasts: alberts.kindzulis@rezeknesnovads.lv
Iepirkuma nolikums
Būvdarbu apjomi
Berzgale_Cervonka BP
Jaunrikava_Kalvi BP
Kozlovka_Suli BP
Saukaviesi_Diervas BP
Uljanova_Vorkali BP
Vilumi_Pilcene 1karta BP
Koriģētie būvdarbu apjomi
Papildus informācija un grozījumi iepirkuma procedūras dokumentos

Click to listen highlighted text!