Biedrība “CITRONS” sadarbībā ar “PuMPuRS” realizē iniciatīvu projektu

30.06.2021

Jauniešiem

No 2020. gada 15. augusta līdz 2021. gada 31. maijam norisinājās priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaistes jaunatnes iniciatīvu projekts “MedusPods”, ko organizēja biedrība “Citrons”. Iniciatīvu projekta mērķis bija Rēzeknes novadā dzīvojošos jauniešus iesaistīt aizraujošās aktivitātēs savā vidē vasaras, rudens un ziemas brīvlaikā, stimulēt motivāciju turpināt mācību darbu skolā un veicināt iekļaušanos vienaudžu kolektīvā, attīstot darba un radošās prasmes, veicinot sadarbību, sportisku dzīvesveidu un sakoptas apkārtējās vides veidošanu.

Šajā laika posmā norisinājās sešas aktivitātes. Kopumā projekta aktivitātēs piedalījās 48 izglītojamie. Katrā aktivitātē tika apgūtas citas prasmes un iemaņas.

Projekta laikā tika īstenota aktivitāte – “Izzinoša ekskursija uz Līgatnes dabas takām”. Jauniešiem bija iespēja piedalīties izraujošās, kā arī sportiskās aktivitātēs svaigā gaisā.

Aktivitātē “Uzvelc Savu Spēka Kreklu”, jauniešiem bija iespēja apdrukāt T-kreklus sietspiedes tehnikā. Projekta dalības laikā pašu izveidota apģērba daļu, kas ir vienojošais visiem, tādā veidā akcentējot viņu vienlīdzību.

Aktivitātes “Šūnas” laikā jaunieši attīstīja jaunas prasmes, iepazina jaunus veidus, kā var radīt mākslu ne tikai uz papīra, bet šajā gadījumā uz stikla. Bija iespēja spēlēt lielformāta āra spēles. Interesi radīja gan lielais spēļu izmērs, gan pieejamās spēles.

Radošajā dienā “Medusmaize” jauniešiem tika ļauts brīvā atmosfērā izlolot savu maizes klaipu, kā arī uzzināt par medus ievākšanu, tradīcijām un nepieciešamajām prasmēm.

Aktivitātē “Izlej savu medus laimi” jaunieši izzināja biškopības pamatprincipus par bišu dzīvi, bišu kopšanu, medus vākšanas īpatnībām un interesantiem faktiem par medu. Lēja vaska sveces, gatavoja vaska drānas. Aktīvi darbojās arī ar ārā spēlēm.

Noslēdzošajā aktivitātē “Pieturzīme” jaunieši veidoja augļkoku mazdārziņu, kas sniedza iespēju jauniešiem pašiem iestādīt augu, saprast kādu darbu tas prasa. Ilgtermiņā tas mazinās tieksmi iznīcināt mums apkārt stādītos vai ieaugušos košumkrūmus, augļkokus. Mazināt vēlmi demolēt un postīt dabu.

Visi aktivitāšu vadītāji atzinīgi novērtēja izglītojamos, uzsverot, ka viņiem piemīt liela vēlme un degsme uzzināt kaut ko jaunu. Aktivitāšu laikā jauniešos tika novērota pozitīva personības pilnveidošanās un spēja pārkāpt pāri savai komforta zonai, kas attīstīs viņu spēju un palielinās motivāciju izglītoties.

Paldies visiem aktivitāšu vadītājiem, sadarbības partneriem un iesaistītajam personālam.

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)

Dana Brence,
biedrības “CITRONS” valdes locekle
Foto: Līga Sarkane

Click to listen highlighted text!