Dricānu un Strūžānu pagasta jaunatnes darbiniece Ingūna Semule piedalās Jaunatnes darbinieku izcilības programmā

16.01.2023

Izglītība

2022. gadā Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra īstenoja jaunu papildu iespēju jaunatnes neformālās izglītības jomas pārstāvjiem. Darba ar jaunatni veicēju profesionālās kompetences celšanai, tika īstenota Jaunatnes darbinieku izcilības programma. Šajā programmā piedalījās arī Rēzeknes novada Dricānu apvienības jaunatnes darbiniece Ingūna Semule, kura darbu ar jauniešiem veic Dricānu un Strūžānu pagastā.

Programmas mēķis bija jomas pārstāvjiem, kuri veic darbu ar jaunatni, dot iespēju papildināt nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai tie ikdienā spētu sniegt atbalstu un zinātu, kā strādāt ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām. Šī gada mācību saturā tika izcelti trīs virzieni darbam ar ierobežoto iespēju grupām – jaunieši ar psihoemocionālām veselības problēmām, jaunieši, kuri tiek pakļauti diskriminācijas vai vardarbības riskiem, jaunieši ar kultūras atšķirībām (etniskās minoritātes).

Jaunatnes darbinieku izcilības programmas mācību darbs notika klātienē reizi mēnesī. Kopumā tika organizēti 5 moduļi, kur viens no tiem bija pieredzes apmaiņas brauciens uz Somiju, bet 4 moduļi norisinājās Rīgā. Pieredzes apmaiņas braucienā mācību dalībnieki iepazinās ar jaunatnes darba atbalsta sistēmu Somijā , kas ir sakārtota, strukturēta, labi pārredzama un pārbaudāmi rezultāti.  Apmācību rezultātā katram jaunatnes darbiniekam bija jāizstrādā sava iniciatīvā sistemātiskam darbam ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām savā darba vietā.

Informāciju sagatavoja
Jauniešu centra “Kukuži” jaunatnes darbiniece
Ingūna Semule

Click to listen highlighted text!