Drupinātās grants un dolomīta šķembu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta ceļu uzturēšanai

Ar iepirkumu komisijas 2017. gada 17. maija lēmumu iepirkums ir pārtraukts, sakarā ar konstatēto Publisko iepirkumu likuma 2. panta un 9. panta sestās daļas prasību neievērošanu.
Iepirkuma identifikācijas nr.: ČPP 2018/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 02.05.2018. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets: drupinātās grants un dolomīta šķembu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta ceļu uzturēšanai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Miera ielā 5, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4617
Kontaktpersona: Oļegs Kvitkovskis, tel. 26136507, e-pasts: info@cornaja.lv
Nolikums
Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu

Click to listen highlighted text!