Egļu audzei pie Viļānu vidusskolas uzbrucis astoņzobu mizgrauzis

Septiņas egles jau nokaltušas, vēl trīs sākušas kalst - šāds postošs skats pēc astoņzobu mizgraužu uzbrukuma paveras pie Viļānu vidusskolas, kur Liepu ielas malā vairāk nekā 70 gadu garumā auga egles. “Daudzi ilggadēji viļānieši, kas tagad uz skolu ved bērnus vai mazbērnus, šīs egles atceras vēl no savas bērnības, tāpēc kaitēkļa nodarījums ir emocionāli smags,” uzsvēra Viļānu apvienības pārvaldes vadītājs Ivars Ikaunieks.

Nokaltušos kokus vajadzēs nozāģēt, citādi tie var kļūt bīstami: “Nokaltušu egļu zari ātri paliek trausli, tāpēc lielākā vējā tie var sākt lūst,” paskaidroja Ivars Ikaunieks. Diemžēl, ja ne tagad, tad pavasarī būs jānozāģē arī trīs egles, kas pagaidām vēl ir zaļas: “Šo koku “asaras” jeb sveķu izdalījumi uz stumbra liecina, ka mizgrauzis ir ieperinājies arī tajos. Kokiem sāk atdalīties miza, un, lai gan skujas vēl ir zaļas, egles pakāpeniski iet bojā.”

Koku rindā aug arī divas lapegles, kas mizgrauzim nav garšojušas. Tās, protams, tiks saglabātas. Ivars Ikaunieks aicina viļāniešus padomāt, kā pavasarī varētu aizpildīt šo tukšumu un kā Liepu iela gar Viļānu vidusskolu varētu izskatīties nākotnē.

Jāatzīmē,ka mizgrauži ir savairojušies un nodara postījumus egļu audzēm visā Eiropā. Līdz šim tika uzskatīts, ka Latvijā tie nerada būtiskus draudus. Tomēr, kā skaidro Meža konsultāciju pakalpojumu centrs, situācija var mainīties, ja vabolēm ir labvēlīgi ziemošanas apstākļi. Mizgrauži pamatā savairojas  novājinātās egļu audzēs, piemēram, Madonas un Lubāna apkaimes egļu audzēs, ko skāra 2017. gada plūdi.

Madara Bērtiņa,
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Click to listen highlighted text!