Ozolmuižas pagasts

4900.1 ha

Pagasta kopējā platība

824 ha

meži

3273 ha

l/s izmantojamā zeme

898

Iedzīvotāju skaits (uz 01.01.2022)

Ozolmuižas pagasts atrodas Rēzeknes novada centrālajā daļā. Pagasta teritoriju šķērso dzelzceļa līnijas Rīga — Maskava un Sanktpēterburga — Varšava, bet ziemeļu daļā — valsts nozīmes automaģistrāle Rīga — Maskava, Rēzeknes apvedceļš, kas savieno automaģistrāles Rīga — Maskava un Sanktpēterburga — Kauņa, kā arī novada nozīmes autoceļš Rēzekne — Ciskādi — Ružina. Ozolmuižas pagasta administratīvais centrs — Ozolmuižas ciems — atrodas 7 km attālumā no Rēzeknes pilsētas centra, pagasts robežojas ar Rēzeknes pilsētu, Ozolaines, Sakstagala un Audriņu pagastu.

Pagasts bagāts ar derīgajiem izrakteņiem, te atrodami grants, smilts, saldūdens kaļķiezis, kūdra (Bumbišku kūdras purvs, 64 ha).

Pagasta teritorijā ir 23 apdzīvotas vietas, no kurām vislielākā ir Ozolmuižas ciems, pēc tam seko Lielie GarančiJaunsaimnieki, SpundžāniMazie Garanči. Lielākā daļa darbaspējīgo iedzīvotāju strādā Rēzeknes pilsētas uzņēmumos un iestādēs.

Click to listen highlighted text!