Izglītības un kultūras iestādes

Ozolaines pagasta teritorijā darbojas: 

Bibliotēka: vadītāja Anita Eisaka (ilgstošā prombūtnē), t. 26009181, e-pasts: anita.eisaka@ozolaine.lv, aizvieto Veronika Lazareva, t: 26284240, e-pasts: veronika.lazareva@ozolaine.lv    

Tautas nams: vadītāja Santa Ostaša (ilgstošā prombūtnē), t. 25127340, e-pasts: santa.ostasa@ozolaine.lv, aizvieto Lāsma Inkina, t. 25127340, e-pasts: lasma.inkina@ozolaine.lv. Tautas nama paspārnē darbojas folkloras kopa Zeiļa, ansamblis “Nadežda”, rokdarbu pulciņš, senioru klubs “Uguntiņa”, teātra pulciņš, kā arī Jauniešu centrs “OzO”.

Pirmsskolas izglītības iestāde Jāņtārpiņš: vadītāja Valentīna Mališeva, t. +371 64640441 mob.+371 28635261, e-pasts: valentina.maliseva@saskarsme.lv  

Maltas vidusskolas struktūrvienība Liepu pamatskola: vadītāja Gaļina Bogdanova, t.(+371) 64640200, 26086297, e-pasts: liepas@saskarsme.lv

Click to listen highlighted text!