Pakalpojumi

KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI

PAKALPOJUMSMAKSA
Aukstais ūdens1,52 EUR par m³ + PVN
Karstais ūdensnav
Kanalizācija2,07 EUR par m³ + PVN
Atkritumu izvešanaSaskaņā ar ALAAS rēķinu
Apsaimniekošananav
Īres maksa dzīvojamām telpām bez ērtībām0,20 EUR par m²
Īres maksa dzīvojamām telpām ar ērtībām0,40 EUR par m²

CITI MAKSAS PAKALPOJUMI

PAKALPOJUMSMAKSAPIEZĪMES
Ilzeskalna tautas nams0,11 euro par 1 m²/diennaktīminimālā maksa, neatkarīgi no izmantoto
stundu skaita
Click to listen highlighted text!