Kontaktinformācija

Nautrēnu apvienības pārvalde Lendžu pagasts

Nautrēnu apvienības pārvaldes vadītājaLīvija Plavinska, tālr. 64628805, 29468107, e-pasts livija.plavinska@nautreni.lv
Vietnieks saimniecības jautājumosArvīds Dunskis tālr. 28378899, e-pasts arvids.dunskis@berzgale.lv
Vietnieks plānošanas un īpašumu apsaimniekošanas jautājumosAleksandrs Bindemanis, tālr. 64628222, 20240381, e-pasts aleksandrs.bindemanis@audrini.lv
LietvedeIlga Gudrika, tālr. 64644726, e-pasts info@lendzi.lv
Maksājumu pieņemšanaMudīte Doropoļska, tālr. 29383290, e-pasts mudite.doropoļska@lendzi.lv
Pieņemšanas laiks: pirmdiena, otrdiena, trešdiena, piektdiena 8.00 – 12.00, cetutrdiena 12.30 –16.30
Zemes lietu speciālistsInese Pridane, tālr. 20223428
Komunālās saimniecības pārzinisEdgars Kipļuks, tālr. 29102815, e-pasts edgars.kipluks@lendzi.lv
Sociālais darbinieksRaivo Petrovs, tālr. 28307447, e-pasts raivo.petrovs@rezeknesnovads.lv
Pieņemšanas laiks: pirmdiena 8.00 – 16.00
Bāriņtiesas loceklisSvetlana Kučere, tālr. 27351969, e-pasts svetlana.kucere@rezeknesnovads.lv
Pieņemšanas laiks: trešdiena 8.30 – 12.30
Lendžu Jauniešu istabaJaunatnes darbinieks Daina Žogota, tālr. 26240336, e-pasts dainalescinska@gmail.com
Adrese: Viraudas iela 5, Lendži, Lendžu pagasts Rēzeknes novads, LV – 4625
AdreseViraudas iela 3, Lendži, Lendžu pag., Rēzeknes novads, LV – 4625
Darba laiks8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
E-pasts, mājas lapainfo@lendzi.lv www.lendzi.lv
Lendžu FAP (feldšeru – akušieru punkts)Mārīte Tokele, tālr. 64644712, 29135967
Adrese: Viraudas 3, Lendži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV – 4625
Valsts policijaLikumpārkāpumu gadījumā griezties pēc palīdzības jebkurā diennakts laikā, zvanot uz Valsts policijas palīdzības tālruni - 110
Click to listen highlighted text!