Kontaktinformācija

Viļānu apvienības pārvalde Sokolku pagasts

Viļānu apvienības pārvaldes vadītājsIvars Ikaunieks, tālr. 29285545, e-pasts ivars.ikaunieks@vilani.lv
Pieņemšanas laiki:
katra mēneša 1. otrdiena 9.00–12.00 Viļāni
katra mēneša 3. otrdiena 9.00–12 .00 Sokolku pagasts(pēc iepriekšēja pieraksta)
katra mēneša 4. otrdiena 9.00–12.00 Viļāni
Vietnieks plānošanas un īpašumu apsaimniekošanas jautājumosZoja Žugunova, tālr. 26420159, e-pasts zoja.zugunova@vilani.lv
Pieņemšanas laiki:
katra mēneša 1. otrdiena 9.00–12.00 Viļāni
katra mēneša  4.otrdiena 9.00–12.00 Viļāni
Vietnieks saimnieciskajos jautājumosRūdolfs Kročs tālr. 29357314, e-pasts rudolfs.kroics@vilani.lv
Pieņemšanas laiki:
katra mēneša 1. otrdiena 9.00–12.00 Viļāni
katra mēneša  4. otrdiena 9.00–12.00 Viļāni
Lietvede, maksājumu pieņemšanaIveta Bondare, tālr. 64640290, e-pasts iveta.bondare@vilani.lv
Maksājumu pieņemšanas laiks: pirmdiena – piektdiena  8.00–14.00
Saimniecības pārzinisTatjana Meļko,  tālr. 64640290, e-pasts tatjana.melko@vilani.lv
Darba  laiks: pirmdiena – piektdiena  7.30–12.00; 12.30–16.00
Sociālā darbinieceSilvija Slūka, tālr. 24871089, 29182994,
 e-pasts silvija.sluka@rezeknesnovads.lv
Darba laiks:
Trešdiena  8.00–12.00; 12.30–16.30
Ceturtdiena  8.00–12.00; 12.30–16.30
Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieceMārīte Ikauniece, tālr. 64628034, 22386435, e-pasts marite.ikauniece@rezeknesnovads.lv
Apmeklētāju pieņemšana pēc iepriekšējā pieraksta otrdiena 8.30–12.30
Sokolku FVP vadītājaZinaīda Požneva, tālr. 64640277
Darba laiks:
Pirmdiena  11.00–17.00
Otrdiena, trešdiena  9.00–16.00
Zemes lietu speciālistsLidija Kuzņecova, tālr. 64662424, lidija.kuznecova@vilani.lv
AdreseGaisma, Strupļi, Sokolku pagasts,
Rēzeknes novads, LV–4640
Darba laiksPirmdiena    8.00–12.00;  12.30–16.30
Otrdiena      8.00–12.00;  12.30–16.30
Trešdiena     8.00–12.00; 12.30–16.30
Ceturtdiena  8.00–12.00; 12.30–16.30
Piektdiena    8.00–14.00
E-pastsinfo@sokolki.lv
RekvizītiViļānu apvienības pārvalde
Reģistrācijas Nr. 40900036645
Rekvizīti: AS SWEDBANK
Konta Nr. LV27HABA0551051063435
Valsts policijaLikumpārkāpumu gadījumā griezties pēc palīdzības jebkurā diennakts laikā, zvanot uz Valsts policijas palīdzības tālruni–110

Click to listen highlighted text!