Uzņēmējdarbība

Saimnieciskā darbība

Lielākoties Sokolku pagastā reģistrētas lopkopības, graudkopības un jaukta tipa saimniecības: SIA "Bitīte AB", ZS "Citroni", ZS "Grāvieši", ZS "Jovita", ZS "Kļavas", ZS "Līgo", SIA "Per Frandsen", ZS "Rozes",  ZS "Strautiņi", ZS "Tumuški".

Kooperatīvā sabiedrība "SOKOLKI 2"

 • Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība)
 • Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības
 • Pārtikas produktu ražošana
 • Mežsaimniecība un mežizstrāde

Darbojas biedrības

Baltkrievu biedrība "Sjabri"

 • apvieno Latvijas epublikas Viļānu apvienībā un tās apkārtnē dzīvojošos baltkrievus un to biedrības nolūkā veicināt baltkrievu valodas, baltkrievu tautas nacionālo tradīciju un kultūras saglabāšanu, kā arī attīstīšanu
 • Latvijas Republikas likumdošanas ietvaros saglabā savu etnisko identitāti, aktīvi piedalās pilsoniskās sabiedrības veidošanā Latvijā
 • rīko konferences, baltkrievu folkloras ansambļu koncertus, festivālus un citus pasākumus, kuri vērsti uz baltkrievu kultūras popularizēšanu, labu kaimiņattiecību nodibināšanās attīstību

Biedrība "Odziņa"

 • apvieno iedzīvotājus un viņu ģimenes izglītībai, sabiedriskai darbībai, sabiedriskā labuma gūšanai un pašapziņas celšanai
 • popularizē veselīgu dzīvesveidu
 • veicina sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām;
 • sekmē biedrības biedru izaugsmi izglītojoties;
 • veicina lauku iedzīvotājus darboties lauku teritorijas attīstības labad

Mednieku klubs Avangards

 • medību un ar to saistīto pasākumu organizēšana kluba biedriem
 • mednieku kvalifikācijas celšana un izglītošana tādos jautājumos kā jaunu mednieku sagatavošana un medību vadītāju apmācība
 • medniecība un ar to saistītās palīgdarbības un citas sporta nodarbības
Click to listen highlighted text!