Paziņojums par lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas līgumu pagarināšanu

09.03.2023

Zemes noma

Pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības lēmumiem par nomas attiecību pagarināšanu, saskaņā ar Rēzeknes novada domes apstiprināto nomas maksas cenrādi (Rēzeknes novada domes 2022.gadā 19.maija lēmums Nr.567 (prot.Nr.14, 37.§) “Par pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu Viļānu apvienības pārvaldes pagastos”) ir pagarināti sekojoši zemes nomas līgumi par lauksaimniecības zemi:

Rēzeknes novada pašvaldības lēmuma datums un Nr.Pagarināmā nomas līguma datums un Nr.Zemes vienības kadastra apzīmējums un platība (ha)Noteiktā nomas maksa EUR/gadā (bez PVN)Nomas līguma darbības laiks
22.02.2023. lēmums Nr.RNP/2023/1.20/13303.04.2018. Līgums Nr.SP-2018/197890 003 0095 (1.00 ha)  87,98 EUR/gadā  Līdz 03.04.2029.
06.03.2023. lēmums Nr.RNP/2023/1.20/15029.01.2018. Līgums Nr.SP-2018/15 29.01.2018. Līgums Nr.SP-2018/16 02.05.2018. Līgums Nr.SP-2018/20  7890 003 0083 (3,50 ha)   7890 004 0318 (0,75 ha)   7890 002 0284 (1,30 ha)  307,93 EUR/gadā   65,99 EUR/gadā   114,38 EUR/gadā  Līdz 30.01.2029.
Click to listen highlighted text!