Sludinājums par nekustamā īpašuma izsoli Viļānos, Rīgas ielā 33-1

06.09.2021

Izsole

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde” rīko Rēzeknes novada pašvaldībai, reģ. Nr.90009112679, piederošā nekustamā īpašuma pirmo elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. 

Informācija par nekustamo īpašumu:

Nekustamā īpašuma nosaukums un atrašanās vietaNekustamā īpašuma nosacītā cena (EUR)Nodrošinājuma nauda (EUR)Izsoles solis (EUR)Izsoles dalības maksa (EUR)
Rīgas  ielā 33-1, Viļāni, Rēzeknes novads1 300,00130,0025,0020,00

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, no 2021. gada 13.septembra plkst. 13:00 ir jāreģistrējas izsoļu dalībnieku reģistrā izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv pēc oficiāla paziņojuma par izsoli publicēšanas LR oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv, un ir jāiemaksā nodrošinājuma nauda par izsolāmo nekustamo īpašumu Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Viļānu apvienības pārvalde”, reģ.Nr.40900036645, AS SWEDBANK, norēķinu kontā: LV27HABA0551051063435, kods HABALV22.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2021. gada 13.septembrī plkst. 13:00 un  turpinās līdz 2021. gada 13.oktobra, plkst.13:00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv un https://izsoles.ta.gov.lv, pēc sludinājuma publicēšanas elektronisko izsoļu vietnē. Nekustamos īpašumus var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot pa tālr. 64662486 (J.Gribuste). 

Click to listen highlighted text!