Jauna vieglā automobiļa iegāde pašvaldības funkciju nodrošināšanai

Publicēts: 03.04.2018

Atjaunots: 10.09.2020

Pašvaldības paziņojumi

Ar iepirkuma komisijas 17.04.2018. lēmumu iepirkums izbeigts bez rezultāta.

Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/10
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 17.04.2018. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: jauna vieglā automobiļa iegāde pašvaldības funkciju nodrošināšanai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Andris Koļčs, tel.64607170, e-pasts: andris.kolcs@rezeknesnovads.lv
Nolikums
Lēmums par iepirkuma izbeigšanu

Click to listen highlighted text!