Iespēja saņemt finansējumu latvāņu apkarošanai

06.06.2022

Lauksaimniecība

Invazīvo sugu apkarošana Latvijā, gan citās Eiropas valstīs pēdējos gados ir īpaši pastiprinājusies globalizācijas un klimata pārmaiņu dēļ. Tās apdraud vietējās sugas, rada ekosistēmu funkciju izmaiņas un apdraud cilvēku veselību.

Viens no nopietnākajiem draudiem ir Sosnovska latvānis, kas sastopams 90 % pašvaldību. Tā apkarošana ir ļoti laikietilpīgs, smags un pat bīstams pasākums.

Rēzeknes novada pašvaldība šogad ir uzsākusi programmu atbalsta sniegšanai šī auga apkarošanai. Šogad atbalstam ir pieteikušās piecas personas (no Dekšāres, Bērzgales un Ozolaines pagasta). Finansējuma apjoms zemes īpašniekiem ir noteikts Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda padomes sēdē – 80% no aktivitātes izmaksām gadā, bet ne vairāk kā 200 EUR uz 1 ha zemes platības, kas ir invadēta ar latvāņu sugas augu pirmajā gadā, ne vairāk kā 180 EUR otrajā gadā, ne vairāk kā 140 EUR trešajā gadā, ne vairāk kā 120 EUR ceturtajā gadā un ne vairāk kā 100 EUR piektajā gadā.

 Atgādinām, lai pieteiktos finansējumam, vispirms ir nepieciešams reģistrēt invadēto platību Valsts augu aizsardzības dienestā, ja tas nav vēl izdarīts. Tikai pēc tam ir jāiesniedz iesniegums Rēzeknes novada pašvaldībā līdz 15. martam, klāt pievienojot karti, kurā apzīmēta invadētā teritorija. Ja zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs neveic latvāņu apkarošanu likuma noteiktajā kārtībā, tad attiecīgi ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 559 17. punktu – tos organizē un koordinē attiecīgā vietējā pašvaldība. Persona sedz izdevumus, kas saistīti ar latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumiem.

Augu aizsardzības likuma 25. pants nosaka administratīvo atbildību par invazīvo sugu audzēšanu, izplatības pieļaušanu, ierobežošanas pasākumu neīstenošanu, kā arī informācijas nesniegšanu Valsts augu aizsardzības dienestam par invazīvo augu sugu invadētajām platībām – naudas sodu fiziskai personai no 50 līdz 1500 eiro, juridiskai personai no 300 līdz 3000 eiro.

Sosnovska latvāni ir iespējams iznīdēt tikai kopīgiem spēkiem, iesaistoties visai sabiedrībai (īpaši invadēto platību zemes īpašniekiem). Aicinām būt aktīviem un veikt nepieciešamos pasākumus šīs sugas izskaušanā.

 Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar vecāko vides aizsardzības speciālisti, zvanot pa tālruni 27343634 vai 64607195.

Ruta Sidorova, Rēzeknes novada pašvaldības vecākā vides aizsardzības speciāliste

Click to listen highlighted text!