Informācija par ceļu tīrīšanu ziemas periodā Rēzeknes novadā

Līdz ar pirmās sniega segas parādīšanos, aktualizējies jautājums par ceļu tīrīšanu ziemā. Informējam par būtisko saistībā ar ziemas sezonu un kārtību pēc kādas notiek pašvaldībai piederīgo autoceļu tīrīšanu.

Jau laicīgi katrā apvienības pārvaldē tiek uzsākti sagatavošanās darbi ziemas periodam. Iepriekš tiek noteikta kārtība kā tiks tīrīti apvienības pārvaldē esošie pašvaldības autoceļi. Jāmin, ka pašvaldības autoceļi tiek tīrīti prioritārā kārtībā, piemēram, tiek ņemta vērā intensitāte uz pašvaldības autoceļa, izglītības iestādes tuvums, sabiedriskā transporta kustība, pienvedēji, kuri izmanto autoceļus.

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta noteiktās mērķa grupas, kuriem tiek veikta ceļa tīrīšana:

 • vientuļie seniori;
 • personas ar funkcionāliem traucējumiem, kam noteikta I un II grupas invaliditāte (mājsaimniecībā dzīvo vieni vai ar personām, kas nav darbspējas vecumā);
 • daudzbērnu ģimenes (kurās ir pirmsskolas vecuma bērni, sākumskolas vecuma bērni), ģimenes , kurās ir bērns ar invaliditāti.

Saraksts ar šiem iedzīvotājiem ir  iesniegts apvienību pārvaldēs, izvērtējot situāciju tiek veikta arī autoceļa tīrīšana.

Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādes ar apvienību pārvaldēm apkopo informāciju par pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem obligātajā izglītības posmā 5-6 gadīgie un sākumskolas skolēniem 1.-3.klases posmā, kuriem jānodrošina nokļūšana līdz izglītības iestādei lielas snigšanas gadījumā un sākot no 500 m attālumā no dzīves vietas līdz pašvaldības ceļam.

Lai arī tīrīšanas darbi tiek veikti atbilstoši noteiktajām prasībām, aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem. Spēcīga sniega snigšanas gadījumā braukšanas apstākļi var būt apgrūtināti, ņemot vērā lielo ceļu tīrītāja noslodzi un darba apjomu.

Gadījumos, ja ir notikusi ārkārtas situācija un ir nepieciešama Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta palīdzība un pašvaldībai piederīgie autoceļu izbraukšana ir apgrūtināta lūdzam sazināties ar atbildīgajām personām.

Viļānu apvienības pārvalde

 • Rūdolfs Kroičs, Viļānu apvienības pārvaldes vadītāja vietnieks saimnieciskajos jautājumos tālr. 29357314

Nautrēnu apvienības pārvalde

 • Viktors Glinskis, ceļu būvtehniķis tālr. 28346911
 • Audriņu pagasts – Vitolds Vabaļs, tālr. 28722494
 • Bērzgales pagasts – Zigurds Donāns, tālr. 22070880
 • Ilzeskalna pagasts –  Zigurds Razgaļs, tālr. 26167974
 • Lendžu pagasts –  Edgars Kipļuks, tālr. 29102815
 • Nautrēnu pagasts –  Aivars Šķesters, tālr. 29211498
 • Vērēmu pagasts –  Andris Rundāns, tālr. 26404481

Dricānu apvienības pārvalde

 • Ozolmuižas pagasts –A. Kaupers tālr. 22033876
 • Sakstagala, Kantinieku pagasts –R. Majors tālr. 27508050
 • Rikavas pagasts – J.Dumbrovskis tālr. 26360376
 • Nagļu pagasts – A. Zvejsalnieks tālr. 26442475
 • Gaigalavas pagasts – A. Macāne  tālr. 27829884
 • Dricānu pagasts – Ē. Massals tālr. 26144495
 • Stružānu pagasts – A. Lizdiks tālr. 28657451

Maltas apvienības pārvalde

 • Rihards Litke, ceļu būvtehniķis  tālr. 26620385
 • Guntars Prikulis, Latvijas autoceļu uzturētājs Maltas nodaļa tālr.  29479152
 • Andris Kiščenko, Latvijas autoceļu uzturētājs Rēzeknes nodaļa tālr. 29467348
 • Feimaņu pagasts –  Broņislavs Otikovs tālr. 26367651
 • Maltas pagasts – Aldis Barovskis  tālr. 28396781,  Andris Gribusts tālr.  29385575
 • Lūznavas pagasts –  Guntis Tučs tālr.  28953489,  Gatis Pučka tālr. 20221846
 • Ozolaines pagasts –  Aleksandrs Morjanovs tālr.  26761563,  Edgars Buļs tālr. 26538075
 • Silmalas pagasts –  Vladislavs Brokāns tālr. 26491901,  Edgars Ostrovskis tālr.  28231738
 • Pušas pagasts –  Vilis Lācis tālr. 28752970,  Viktors Afanasjevs tālr. 25444094;

Kaunatas apvienības pārvalde

 • Sergejs Bašmakovs tālr. 29224840
 • Daivis Rudzgailis tālr. 22403080

Pateicamies iedzīvotājiem par sapratni un vēlam drošu pārvietošanos ziemā!

Sagatavoja Jūlija Jurāne, Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Click to listen highlighted text!