Izbraukuma veselības istabas Maltas un Kaunatas pagastu apvienībās

Projekta “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!” ietvaros Rēzeknes novada iedzīvotājiem tiek sniegta iespēja apmeklēt biedrības “Latvijas Sarkanais krusts” Latgales komitejas organizētās izbraukuma veselības istabas, kuras augustā norisināsies Maltas pagastu apvienībā- Silmalas, Maltas, Ozolaines, Lūznavas, Pušas un Feimaņu pagastā,  kā arī Kaunatas pagastu apvienības teritorijā- Griškānu, Mākoņkalna, Kaunatas, Čornajas un Stoļerovas pagastā. 

Izbraukuma veselības istabas apmeklētājiem tiks sniegta izglītojoša lekcija par sirds un asinsvadu saslimstības riska mazināšanu, ar mērķi nostiprināt teorētiskās zināšanas par insulta un infarkta pazīmēm, cēloņiem un profilaksi, informējot par insulta un infarkta galvenajiem cēloņiem un pazīmēm, kas tos var ietekmēt (augsts asinsspiediens, smēķēšana, augsts glikozes līmenis jeb cukura diabēts, augsts holesterīna līmenis) un to kopsakarībām. Tāpat tiks paaugstināta informētība par sirds un asinsvadu saslimstības risku mazināšanu un dzīvesveida korekcijas iespējām.

Katram veselības istabas apmeklētājam pēc izglītojošās lekcijas tiks veikti paškontroles mērījumi, t.i. kvalitatīvi un precīzi izmērīts asinsspiediens, svars, noteikts cukura un holesterīna līmenis asinīs.

Lai spētu nodrošināt pasākumu īstenošanu, ievērojot visu šī brīža epidemioloģisko ierobežojumu ievērošanu saistībā ar Covid-19 izplatību, pirms pasākuma apmeklēšanas visiem tā dalībniekiem jāveic pieraksts pie katra no apvienību koordinatoriem.  

Pasākums “Izbraukuma veselības istabas” notiks Rēzeknes novada pašvaldības īstenotā projekta „Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!” Nr.9.2.4.2/16/I/027 ietvaros. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds.

Pielikumā: izbraukuma istabu grafiks augusta mēnesim.

Baiba Uzulnīka,
Rēzeknes novada pašvaldības projekta “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!” vadītāja

Click to listen highlighted text!