Izsludināta pretendentu pieteikšana konkursam “Rēzeknes novada uzņēmums 2022”

15.12.2022

Uzņēmējdarbība

Lai godinātu labākos Rēzeknes novada uzņēmējus, Rēzeknes novada pašvaldība ik gadu rīko konkursu "Rēzeknes novada uzņēmums".  Konkursa mērķis ir noskaidrot un godināt Rēzeknes novada uzņēmējus, kuri aktīvi darbojas novada teritorijā, veicinot uzņēmējdarbības vides attīstību, ražošanas teritoriju pievilcību, nodarbinātību, sabiedrisko aktivitāti, publisko un privāto sadarbību, darba vides pievilcību, nodrošinot novada uzņēmēju plašāku atpazīstamību, to ražotās produkcijas/pakalpojumu popularizēšanu.

Šogad pretendentus izvirzīs šādās nominācijās:

  • Gada remigrants
  • Gada darba devējs
  • Gada Novada tēla popularizētājs
  • Gada sadarbības partneris
  • Gada uzņēmums ar jauniešu iesaisti
  • Gada uzņēmums - sporta un veselības veicinātājs
  • Gada atbalsts Ukrainai

Tiesības izvirzīt pretendentus Konkursam ir pagastu iedzīvotāju konsultatīvajām padomēm, citām institūcijām un iedzīvotājiem, sadarbībā ar attiecīgā pagasta pārvaldi, iepriekš saņemot izvirzītā pretendenta piekrišanu. Nominācijai “Gada darba devējs” nominantus aicināti izvirzīt darbinieki.

Konkursa pretendentu vērtēšanu veic Rēzeknes novada domes izveidota un apstiprināta vērtēšanas komisija, kas sastāv no 6 cilvēkiem – viens Rēzeknes novada domes Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas pārstāvis, viens Rēzeknes novada pašvaldības pārstāvis, viens Rēzeknes novada domes deputāts, divi pagasta pārvaldes vadītāji, viens Attīstības plānošanas nodaļas speciālists. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, kurš tiek izvēlēts pirmajā komisijas sēdē. Vērtēšanas komisija nosaka konkursa vienu vai vairākus uzvarētājus katrā nominācijā, saskaņā ar nolikumā noteiktajiem kritērijiem. Lai noteiktu Konkursa uzvarētājus, vērtēšanas komisija var apmeklēt Konkursa pretendentus to saimnieciskās darbības veikšanas vietās.

Pretendentus konkursam var pieteikt no 2022. gada 15. decembra līdz 2023. gada 15. janvārim. Aizpildītu pieteikuma anketu (1. Pielikums) iespējams iesniegt:

  • ieliekot Rēzeknes novada pašvaldības pastkastītē (Atbrīvošanas alejā 95 A, Rēzeknē) vai jebkurā Rēzeknes novada pagasta pārvaldē
  • iesūtot pa pastu ar norādi: „Konkursam „Rēzeknes novada uzņēmums””, adrese: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95 A, Rēzeknē, LV-4601
  • sūtot uz e-pastu: info@rezeknesnovads.lv, ar norādi „Konkursam „Rēzeknes novada uzņēmums””

Konkursa pieteikuma anketas veidlapa ir pieejama gan papīra formātā Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā un pagastu pārvaldēs, gan elektroniski novada mājas lapā.

Nomināciju ieguvēji publiski pirmo reizi tiek paziņoti tikai svinīgajā pasākumā „Rēzeknes novada uzņēmēju diena”, 19. martā.

Kontaktpersona: Rēzeknes novada Attīstības plānošanas nodaļas uzņēmējdarbības attīstības speciāliste

Liāna Runča: t.: 25740422, e-pasts: liana.runca@rezeknesnovads.lv

Click to listen highlighted text!