Kaunatas pagastu apvienībā svētkus svinēja krāšņi

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā 4. maijā Kaunatas pagastu apvienībā valdīja rosība malu malās. Visi pieci apvienības pagasti bija vienoti kopējā liepu stādīšanas akcijā “Kad liepu ziedos bites san...”. Iespēju robežās tika svinēti arī Baltā galdauta svētki.

Čornajas pagasta Ratnieku ciema dīķa piekalnē uzrunātās ģimenes katra savā noteiktā laikā stādīja pagasta pārvaldes vadītāja Oļega Kvitkovska sarūpētās liepas jau iepriekšējos gados iesāktajā ģimeņu alejā, kurā pēc dažiem gadiem bites sanēs liepu ziedos. Pie tautas nama Ratnieku ciema vecākais iedzīvotājs Ernests Klīdzējs ar interesentiem dalījās atmiņu stāstos par Latvijas ļaužu likteņiem tālajos pasaules ceļos.  Bija iespēja arī uzrakstīt vēlējumu Latvijai uz iepriekš sagatavotas liepas lapas, kura tika ielaminēta un iekarināta kokā pie tautas nama. Lapu laminēšanas laikā  tika piedāvāts izgatavot sev brošiņu vai nozīmīti ar Latvijas simboliku.

Griškānu pagastā akcijas “Kad liepu ziedos bites san...” ietvaros uzrunātās ģimenes stādīja jaunas liepiņas Janopolē, Romeru muižas parkā, veco, bojā gājušo liepu vietā. Šeit, kā jau priekšniekam pienākas, piemēru citiem rādīja Kaunatas pagastu apvienības un Griškānu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Aleksāns ar ģimeni. Pēc liepiņu stādīšanas, saņēmušas cienastus, ģimenes devās svinēt Baltā galdauta svētkus ar saviem tuvajiem. Jo Baltā galdauta svētku ideja ir pavisam vienkārša: ģimene, (šogad bez draugiem un kaimiņiem) sanāk kopā pie viena galda, ietur kopīgi sarūpētu maltīti, kā arī izmanto iespēju pārrunāt ieceres sava pagalma, apkaimes, pilsētas, novada un valsts nākotnei.

Kaunatas pagastā akcijas “Kad liepu ziedos bites san...” ietvaros liepas tika stādītas gan Dubuļos, gan Kaunatas ciemā. Kaunatas un Mākoņkalna pagastu pārvaldes vadītājam Sergejam Bašmakovam lieku reizi pacilāt lāpstu nekādas grūtības nesagādā! Lai top kupls un skaists liepziedu stars!

Svinot Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu, kad jau par tradīciju kļuvuši Baltā galdauta svētki, iedzīvotāji tika aicināti ikkatrs pēc savām iespējām:

  • Par godu Latvijai uzklāt baltu galdautu, kā pašapziņas un lepnuma simbolu un pagatavot kādu no ģimenē pārmantotām receptēm;
  • Savās pastaigās iekļaut svētku fotostūrīša apmeklējumu pie Kaunatas Tautas nama;
  • Uzvilkt tautas tērpu par godu Latvijai, nofotografēties un pievienoties akcijai #tautastērpugājiens2021
  • Piedalīties 4.maija filmu maratonā, savā mājsaimniecībā noskatīties kādu Latvijas filmu www.filmas.lv
  • Domāt baltas domas un darīt baltus darbus!

Arī Mākoņkalna pagastā akcija “Kad liepu ziedos bites san...” ritēja pilnā sparā. Tāpat kā visiem darbiem, arī liepu stādīšanai, pagasta saimniecības vadītājs Rolands Kalvis pievērsās ar visu nopietnību – pie darba pielikts arī mazais dēlēns, kuram rokās lāpsta tik pat liela kā pats zemes racējs. Lipušku ciema teritorijā tika iestādīti desmit liepu stādi. Kā atzīmē Mākoņkalna pagasta Tautas nama vadītāja Skaidrīte Beitāne: “Liepa simbolizē dzīvības koku, kas ir dzīvības avots un pastāvēšanas pamats”.  Šodien vēl mazās liepiņas, Rāznas šalku aijātas, pēc gadiem šūpos savos ziedos bites.

Stoļerovas pagastā visas dienas garumā tika stādītas pagasta pārvaldes vadītāja Aivara Lukšas paša zemītē uzaugušos liepu stādiņus. Stoļerovas saietu nama vadītāja Dzintra Gribuste iedzīvotājus iedvesmoja ar vārdiem: “Kopā spēks! Lai kopīgas asaras, kopīgi prieki mūs vieno un stiprina! Mācēsim pateikt viens otram Paldies! Uzsmaidīt, sniegt palīdzīgu roku, padomu, sadzirdēt vienam otru un stiprināt kopības sajūtu. Turēsim stipras ģimenes, un siltām plaukstām sasildīsim savus mīļos vecākus, vecvecākus. Audzināsim stipru nākošo paaudzi, gaidīsim katrā ģimenē mazbērnus, mazmazbērnus. Celsim pašapziņu un būsim lepni!”

Desmit pieteiktās ģimenes saņēma dāvinātu kociņu - liepu un individuāli iestādīja pagasta teritorijā (jebkurā sev izvēlētajā un saskaņotajā vietā) nākotnes paaudzēm, uz iepriekš piedāvātā materiāla pievienoja novēlējumu plaukstošai nākotnei, saņēma piemiņas dāvaniņas un Dzintras Gribustes dāvātu maizīti Baltā galdauta svētkiem ģimenē. Tiks izveidots svētku foto stends un novēlējumu stāsts.

Pēdējie Kaunatas pagastu apvienības akcijas “Kad liepu ziedos bites san...” dalībnieki savas liepas stādīja jau novakarē. Manuprāt, ikviens, kurš šajā dienā kaut ar blakusstāvēšanu piedalījās aktivitātēs, nevarēja neizjust kopā būšanas, darbošanās, radīšanas prieku un lepnumu par sevi un savu valsti. Pārfrāzējot Kaunatas pagasta jaunatnes lietu speciālistes Tamāras Kablanovas vārdus - lai gan stādījām liepiņas katrs atsevišķi, veidojām zaļāku un skaistāku Latviju visi kopā.

Inga Oltiņa, Griškānu pagasta KN pulciņa skolotāja

Svētki Kaunatas pagasta Dubuļos un Kaunatā

Svētki Stoļerovā

Svētki Griškānu pagastā

Svētki Mākoņkalnā

Svētki Čornajas pagasta Ratniekos

Click to listen highlighted text!