Lūznavā atklāta RTA studentu izstāde „Digitālais eksperiments dizainā II”

24.05.2019

EUCIDA

15. – 16. maijā Rēzeknes novada Lūznavas muižā norisinājās vērienīgs pasākums – starptautiskais digitālās mākslas simpozijs „Reality turn (Realitātes pavērsiens) – Jaunas pieredzes, māksla un ekoloģija virtuālajā laikmetā”. Trīs valstis, kas iesaistījušās Eiropas Savienības programmas „Radošā Eiropa” atbalstītajā projektā „European Connections in Digital Arts –EUCIDA” ir Latvija, Francija un Īrija. Projekta partneris no Latvijas puses ir Rēzeknes novada pašvaldība. Pagājušajā gadā pašvaldība projektā uzaicināja piedalīties Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (RTA).
15. maijā, mākslas simpozija ietvaros Lūznavas vēsturiskās muižas ēkas telpās tika atklāta izstāde, RTA dizaina studiju programmu studentu radošie eksperimenti produktu dizainā – dekoratīvi funkcionāli gaismas objekti, tērpi un to aksesuāri. Dizaina programmas pārstāvēja Izglītības, valodu un dizaina fakultātes studiju virziena „Mākslas”, bakalaura studiju programmas „Interjera dizains” un maģistra studiju programmas „Dizains” studējošie, kā arī Inženieru fakultātes studiju virziena „Ražošana un pārstrāde”, studiju programmas „Apģērbu dizains un tehnoloģija” studenti.
Izstādes atklāšanā Rēzeknes novada pašvaldības projektu koordinatore Inta Rimšāne raksturoja EUCIDA projektā paveikto, atzinīgi novērtējot sadarbību ar RTA. Izstādes dalībniekus un viesus sveica Lūznavas muižas pārvaldniece Iveta Balčūne. Savukārt RTA rektore profesore Iveta Mietule atzinīgi novērtēja dizaina programmu docētāju un studentu iniciatīvu un aktivitāti, atzīmēja lāzertehnoloģiju lomu nākotnes attīstībā. Silvija Mežinska izteica gandarījumu par iespēju studentiem izstrādāt darbus, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas. Sadarbības lomu projekta realizācijā valstu un pilsētu, iestāžu – pašvaldības un RTA, kā arī fakultāšu, docētāju un studentu starpā uzsvēra viena no izstādes kuratorēm Diāna Apele. Iedvesmojošus vārdus par sadarbību teica arī RTA Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju pētnieciskā centra (FPLPC) vadītājs Pāvels Narica. Izstādes apmeklētāji tika aicināti iepazīt un novērtēt dizaineru un inženieru eksperimentālā darba augļus.
FPLPC darbinieki (http://lazers.rta.lv) pozitīvi novērtēja EUCIDA projekta sniegto iespēju dizaina, mākslas un inženierzinātņu nozares topošajiem speciālistiem un esošajiem entuziastiem – paplašināt savu redzesloku, realizēt idejas un radīt jaunus produktus, izmantojot lāzertehnoloģijas. Jāuzsver, ka projekta dalībnieku ideju realizācijas procesā zināšanas un prasmes guva gan paši studenti, gan RTA inženieri, izmantojot iespēju veikt eksperimentus ar jauniem materiāliem un pētīt to mijiedarbību ar dažādām iekārtām, lai gan jāatzīst, ka netrūka arī problēmsituāciju.
Pateicoties RTA studentu zināšanu simbiozei un pieejai mūsdienīgām, modernām tehnoloģijām RTA laboratorijās, projekta laikā tika radīti oriģināli dizainprodukti, kas norāda uz to, ka arī reģionos ir iespējams veiksmīgi realizēt savas personīgās ieceres, iegūtās zināšanas pielietojot produktu ar pievienoto vērtību tapšanā. EUCIDA projekta rezultāti tikai pierāda starpdisciplināras darbības nepieciešamību un efektivitāti, kas savukārt augstu tiek novērtēts mūsdienu darba tirgū.
Paldies visiem projektā iesaistītajiem dizaina studiju programmu studentiem – Everitai Žukai, Guntai Salmanei, Ilzei Mežinskai, Ingai Laizānei-Šarovai, Vinetai Jogurei, Kristai Pavārai, Zelmai Kačkānei, Natālijai Brokānei, Santai Cabuļevai, Zaigai Protizānei, Sandrai Zāģerei, Sabīnei Kārkliņai un Marijai Spruktei. Īpašs paldies Rēzeknes novada pašvaldībai un Intai Rimšānei, Inženieru fakultātes dekānei Ērikai Teirumniekai, RTA Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju pētnieciskā centra pārstāvjiem – Pāvelam Naricam, Antonam Pacejam, Imantam Adijānam, Kristiānam Geršebekam, Aleksandram Okuņevam par neizmērojamo pacietību un pretimnākšanu darbā ar studentiem.
Diāna Apele, studiju programmas „Interjera dizains” direktore
RTA Inženierzinātņu institūts
Foto: Māris Justs, Eduards Medvedevs
1 DSC_29473 6  DSC_2983DSC_3002 DSC_3007 DSC_2237 DSC_2253DSC_2801 DSC_2802 DSC_2813DSC_2821

Click to listen highlighted text!