Maltēnietei Valentīnai Čipānei – 100

Tieši pirms gadsimta – zīmīgajā 15.05.1915. – Rēzeknes apriņķa Mežajuru sādžā, strādīgajā Ružānu ģimenē pasaulē nāca pirmdzimtā meita Valentīna Ružāne, kurai Dievs vēlējis sagaidīt svētkus, ko tikai izredzētajiem ir lemts piedzīvot – savu simto dzimšanas dienu.
18. maija rītā gaviļnieces mājas ar lustīgām dziesmām pieskandināja Maltas kultūras nama lauku kapela „Malta”, kas kopā ar Rēzeknes novada pašvaldības un Maltas pagasta pārvaldes pārstāvjiem ieradās sveikt jubilāri. „Esam priecīgi, ka šodien varam būt kopā ar Maltas pagasta vecāko iedzīvotāju,” sniedzot baltas rozes, sacīja Maltas pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Skudra. „Paldies par padarītajiem darbiem, paldies par izaudzinātajiem bērniem un mazbērniem, kuri palikuši dzīvot Maltā un strādāt mūsu pagasta izaugsmei!” Sveicieniem pievienojās arī Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne: „Valentīna dzimusi skaistajā pavasara ziedēšanas laikā, un tikpat skaists ir bijis viņas mūžs. Lai gan dzīves laikā daudz grūtuma ir nests uz saviem pleciem, tomēr vienmēr atrasts kāds padoms un mīļš vārds, lai iepriecinātu tuviniekus.” Apsveikumu gaviļniecei atsūtīja arī Valsts prezidents Andris Bērziņš: „Skaistajā jubilejā vēlu gandarījumu par mūžā paveikto, sirds siltumu, stipru veselību un dzīves prieku!”
Svētku reizē kuplajam viesu pulkam bija iespēja atskatīties uz jubilāres piepildīto mūžu. Valentīna kopā ar jaunāko brāli Staņislavu un māsu Veroniku bērnību pavadījuši Silmalas pusē. Ružānu ģimenes bērni skolojušies netālajā Daugaviešu pamatskolā. 1939. gadā Valentīna apprecējās ar izskatīgo Maltas puisi Pēteri Čipānu, ar kuru kopā nodzīvoja vairāk nekā 60 gadus un izaudzināja trīs meitas: Veroniku, Regīnu un Mariju. Tagad Valentīna var lepoties arī ar trim mazbērniem un pieciem mazmazdēliem. Valentīnas dzimtā visiecienītākā ir pedagoga profesija – viņas meitas ir skolotājas, arī liela daļa mazbērnu izvēlējušies kļūt par pedagogiem.
Priekšplānā jubilāre. Otrajā rindā no kreisās: Valentīnas meita Regīna Pranča, Maltas pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Skudra, Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne, Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale, Valentīnas mazmeita Alīna Čistjakova, meita Marija Šmaukstele un mazmazdēls NaurisMeitas mīļo māmiņu raksturo kā ļoti mierīgu un ieturētu: „Mūsu mājās nekad nebija traču vai ķildošanos.” Tāpat Valentīna visu dzīvi esot bijusi ļoti centīga un rūpīga: „Kad mamma salāpīja zeķi, pēc laika visa zeķe varēja sadilt, bet lāpījuma vieta bija kā jauna,” pastāstīja meita Regīna. „Mamma vienmēr pratusi saturēt ģimeniskumu un mīļumu. Viņai nebija laika staigāt pa sādžu un mēles vest, jo mājās vienmēr bija ko darīt. Īpaši mammai patika rokdarbi – pat ciema sievām mamma šuva skaistas kleitas.”
Kāda ir gudrība tik garam mūžam? Uz to Valentīna parasti atbild: „Mērenība visā. Mērenība runāšanā, ēšanā un uzvedībā, kā arī no paaudzes paaudzē pārmantotais darba tikums.” Tikpat liels nopelns esot medum – tā kā Valentīnas rados ir daudz bitenieku, šis veselīgais dabas produkts galdā bijis vienmēr, pasargājis no daudzām slimībām un devis spēku garam mūžam. Ne velti arī Valentīnas brālim – biteniekam Staņislavam Ružānam nupat nosvinēta 99. dzimšanas diena.

Madara Ļaksa,
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

 Maltas pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Skudra, gaviļniece un jubilāres meita Regīna Pranča Jubilāri sveic Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne un Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale Jubilāri sveic Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Silvija Stankale Jubilāri sveic Maltas pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Skudra Maltas pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Skudra nolasa prezidenta Andra Bērziņa apsveikumu Gaviļnieces mājas ar lustīgām dziesmām pieskandināja Maltas kultūras nama lauku kapela Malta Jubilāre Valentīna Čipāne ar meitu Regīnu Pranču Jubilāre Valentīna Čipāne

Noklikšķini, lai noklausītos iezīmēto tekstu!