Noderīga informācija par atbalstu apkures izdevumu daļējai kompensēšanai

Foto: Kazanovskis

Lai saņemtu atbalstu mājsaimniecībai, mājokļa īpašnieks, kopīpašnieks, īrnieks, pilnvarota persona (piemēram, apsaimniekotājs vai biedrības priekšsēdētājs) no 2022.gada 1.oktobra iesniedz iesniegumu (ne biežāk kā vienu reizi mēnesī)

No 3.oktobra:

ATBALSTU MĀJSAIMNIECĪBAI NEVAR SAŅEMT:

 • Ja ir pirktas koksnes granulas vai koksnes briketes un nav pieejams čeks vai rēķins.
 • Ja malkas, granulu vai brikešu čekā/rēķinā neuzrādās iegādātā kurināmā apjoms.
 • Ja persona nevar uzrādīt mājokļa lietošanas tiesību apliecinošu dokumentu.
 • Ja persona nevar uzrādīt nekādu mājokļa lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu un persona nav arī nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par šo mājokli.
 • Ja minētajā adresē Zemesgrāmatā ir ieraksts, kas apliecina tikai īpašuma tiesības uz zemi, un nav nedz saskaņota būvprojekta dzīvojamai ēkai, uz kā pamata izsniedz būvatļauju, nedz citu dokumentu, kas apliecina, ka tas ir mājoklis.

ATBALSTS ELEKTROENERĢIJAI

Ja apkurei tiek izmantota elektroenerģija, tad atbalsts tiek paredzēts no 01.10.2022. līdz 30.04.2023.  Prognozējot, ka mājsaimniecības patērē virs 500 KWh, bet nepārsniedzot atbalsta augstāko robežu 2000 KWh mēnesī.

ATBALSTA PIEŠĶIRŠANA MĀJSAIMNIECĪBĀM

 • Mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošai dokumenti:
 • Zemesgrāmata, īres līgums, mantojuma apliecība, Valsts zemes dienesta izsniegta izziņa par dzīvokļa īpašuma tiesībām.
 • Iedzīvotājs, kurš pirmais iesniedz rēķinu/čeku par konkrētu mājsaimniecības adresi pirmais kvalificējas atbalsta saņemšanai.
 • Gadījumos, ja atbalsta pretendents dzīvo īpašumā, bet nespēj nokārtot īpašuma tiesības, tad jābūt vismaz deklarētam minētajā adresē.
 • Valsts atbalstu varēs pārskaitīt tikai uz fiziskas personas bankas kontu. Skaidrā naudā izmaksa nav paredzēta. Ja personai nav kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta, iespējams iesniegumā norādīt citas personas konta numuru, kurai tā piekrīt ieskaitīt piešķirto atbalstu.
 • Ja fiziskai personai pieder vairāki mājokļi pieteikumu atbalstam var iesniegt par katru no tiem.
 • Ja mājsaimniecība izmanto kombinēto apkuri, tad par katru apkures veidu ir jāveido atsevišķs iesniegums, tos iesniedzot vienlaicīgi.

INFORMĀCIJA UZ ČEKA/STINGRĀS UZSKAITES KVĪTS

 • Datums,
 • summa,
 • preces nosaukums,
 • dokumenta numurs.

MĀJSAIMNIECĪBAS AR CENTRALIZĒTO SILTUMAPGĀDI

Laika periodā no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim. tiks sniegts atbalsts centralizētās siltumenerģijas pakalpojuma maksas kompensācijai. Atbalstu piemēros automātiski mājsaimniecību rēķinos.

 Informatīvais telefona numurs saziņai ar pašvaldību vispārējos jautājumos par atbalsta saņemšanu - +37125425006. (Zvanīt sākot no 3.oktobra). Zvanīt darba dienās no 8.00 līdz 16.30.

Valsts policija aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem iegādājoties kurināmo.

Click to listen highlighted text!