Noslēdzies digitālās mākslas projekts Rēzeknes novadā

14.02.2020

EUCIDA

2020. gada janvārī noslēdzās Rēzeknes novada pašvaldības trīs gadu projekts „European Connections in Digital Arts – EUCIDA”, kurā piedalījās 104 mākslinieki un četri izstāžu kuratori no projekta partnervalstīm – Latvijas, Īrijas un Francijas. Projekta vadošais partneris, Dublinas digitālās mākslas centrs “Rua/Red”, janvārī pulcēja kopā visu trīs valstu projekta koordinatorus un tehniskos darbiniekus, kuru spēja ātri reaģēt, piedāvājot radošus tehniskos risinājumus izstāžu un pasākumu rīkošanai, nodrošināja veiksmīgu mākslas projekta norisi.
Projekta vadītāja Anita Grifina (Griffin) konferencē īpaši uzsvēra Rēzeknes novada pašvaldības komandas darbu: “Es novērtēju to, ka Rēzeknes novads, kas ir vēsturiski izveidojies tradicionālās amatniecības centrs, šajā projektā uzdrošinājās pievērsties arī modernajai digitālajai mākslai.”
Triju gadu garumā Dublinas (Īrija), Belfortas (Francija) digitālās mākslas centrā, kā arī Rēzeknes novada Lūznavas muižā, 427 interesentiem bija iespēja piedalīties 69 radošajās darbnīcās, deviņās mākslinieku rezidencēs, septiņās digitālās mākslas izstādēs, 20 paneļdiskusijās, trīs priekšlasījumos un vienā simpozijā. Savukārt projekta noslēguma simpozijs “Realitātes pavērsiens” notika Lūznavas muižā. Tajā piedalījās vairāk nekā simts mākslinieki, dizaineri un digitālās mākslas teorētiķi no trim projekta valstīm. Dalībnieki diskutēja par attieksmi pret virtuālo pasauli, ekoloģisko apziņu, klimata pārmaiņām, vides jautājumiem, kā arī mākslas un tehnoloģiju attiecībām.
Digitālā māksla vēl meklē savu vietu mūsdienu pasaulē – tā var gan patikt, gan kaitināt, taču vienaldzīgo nav. Mākslas mīļotāji digitālās mākslas darbus savām kolekcijām vēl neiegādājas, pieturoties pie uzskata, ka māksla ir tikai tas, ko var piekarināt pie sienas, tomēr sagaidāms, ka projektā iesaistītajās organizācijās un valstīs digitālās mākslas lietpratējiem turpmākajos gados būs ideju un darba pilnas rokas.
“Arī dators var būt kā viens no instrumentiem, kas palīdz izveidot ko neatkārtojamu grafiķiem, tēlniekiem, fotogrāfiem vai citu mākslas formu pārstāvjiem. Taču svarīgi atcerēties, ka ne visu var saukt par mākslu. Ja cilvēks ir tikai apguvis, kā strādā kāds noteikts instruments, to nevar nosaukt par mākslu – tā ir amatniecība. Mākslā atslēgas vārdi ir emocijas un intelekts. Mākslai ir jāizglīto, jāizraisa emocijas, aizkustinājums un noskaņa. Mākslinieks ir tas, kuram ir mākslinieka sirds, nevis tas, kurš māk turēt rokās fotoaparātu vai datorpeli,” uzsver projekta dalībniece, Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāles lektore Gundega Strautmane, kas projekta laikā ir piedalījusies arī mākslinieku rezidencē Dublinā.
Projekta sekmīga realizācija Rēzeknes novadā bija iespējama, pateicoties Lūznavas muižas un Lūznavas pagasta pārvaldes darbiniekiem, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) dizaina studiju programmas studentiem un docētājiem, RTA Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju pētniecisko centra pārstāvjiem, kā arī projekta komandai-Rēzeknes novada pašvaldības IT projektu koordinatoram Eduardam Medvedevam, mājas lapas satura redaktorei Annai Rancānei, plānošanas attīstības nodaļas vadītājai Annai Jaudzemai, Lūznavas muižas pārvaldniecei Ivetai Balčūnei, projektu vadītājai Ingai Žirgulei, grāmatvežiem Veltai Šarakai un Austrim Seržantam, kā arī daudzajiem atbalstītājiem Rēzeknes novadā.
Inta Rimšāne,
Projekta EUCIDA koordinatore Rēzeknes novada pašvaldībā
Foto: Eduards Medvedevs
Uzziņai
Projekta „European Connections in Digital Arts – EUCIDA (Digitālā māksla aptver Eiropu)” norises laiks ir no 2016. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 23. janvārim. To līdzfinansēja Eiropas Savienības programma “Radošā Eiropa”. Projekta ietvaros visiem interesentiem bija iespēja apskatīt Latvijas, Īrijas un Francijas mākslinieku radītās digitālās mākslas izstādes Lūznavas muižā un digitālās mākslas centros Belfortā un Dublinā, klātienē iepazīties ar dažādu valstu māksliniekiem, kā arī apmeklēt radošās darbnīcas, pašiem izmēģinot digitālās lāzeriekārtas iespējas mākslas darbu radīšanā. Projekts piedāvāja arī mākslinieku rezidenču iespējas, stipendijas māksliniekiem un kultūras darbiniekiem, kuri varēja apmeklēt digitālās mākslas izstādes Eiropas valstīs. Vairāk informācijas mājas lapā www.rezeknes novads.lv, sociālajā tīklā Facebook https://www.facebook.com/eucidaproject/
EDI_8159EDI_8177EDI_8201EDI_8223EDI_8226EDI_8233 EDI_7661EDI_7642EDI_7527

Click to listen highlighted text!