Noslēdzies vēl viens pašvaldības grants ceļu projekts

dig

2020. gada 30. oktobrī ekspluatācijā nodots pēdējais no Rēzeknes novada pašvaldības projekta Nr. 18-01-A00702-000113 „Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 2. kārta” autoceļiem Uļjanova – Vorkaļi, līdz ar to var teikt, ka visas minētā projekta aktivitātes nu ir īstenotas. Tuvākajā laikā tiks iesniegti atskaites dokumenti Lauku atbalsta dienestā, kura izsludinātajā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” programmā minētais projekts 2018. gada 12. decembrī tika iesniegts un saņēma realizēšanai atbalsta finansējumu.

Projekta īstenošana tika uzsākta jau 2019. gada sākumā, tā ietvaros pārbūvēti seši Rēzeknes novada pašvaldības autoceļi ar kopējo pārbūvējamo grants ceļu garumu 13,752 km:

  •  Nr.4401 Bērzgale – Červonka 2,151 km Bērzgales pagastā;
  •  Nr.8201 Jaunrikava – Kaļvi 2,325 km Rikavas pagastā;
  •  Nr.6005 Kozlovka – Sūļi 1,836 km Kantinieku pagastā;
  • Nr.5030 Viļumi – Pilcene 2,187 km Dricānu pagastā;
  • Nr.7502 Saukavieši – Diervas 2,548 km Nautrēnu pagastā;
  • Nr.8603 Uļjanova – Vorkaļi 2,705 km Sakstagala pagastā.

Projekts tika īstenots ar mērķis uzlabot Rēzeknes novada pašvaldības grants ceļu kvalitāti lauku uzņēmējdarbības sekmēšanai un sasniedzamības nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem.

Projektā ceļu pārbūvi veica SIA “Ceļi un tilti”, SIA “Vaivars”, SIA “Relat Būve”, visu minēto ceļu būvuzraudzību nodrošina SIA “ACM Projekts”, bet autoruzraudzību - SIA “RK projekti”.

Projekta būvniecības kopējās izmaksas ir EUR 1 927 771,28, no tām attiecināmo izmaksu summa ir EUR 1 908 967,67, t.sk. ELFLA publiskais finansējums EUR 1 718 070,90.

Projekta vadītāja Inga Zapāne

logo

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Click to listen highlighted text!