Notiks Rēzeknes novada Ozolaines pagasta  Pleikšņu ciema teritorijas lokālplānojuma  1. Redakcijas un vides pārskata projekta publiskās apspriešanas sanāksme

2023. gada 12. decembrī plkst. 17.00 notiks publiskās apspriešanas sanāksme Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes lielajā zālē, Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzeknē.

Sanāksmē varēs piedalīties arī attālināti MS Teams platformā (saite: https://ej.uz/n2uh).

Aicinām Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema iedzīvotājus aktīvi piedalīties teritorijas lokālplānojuma un Vides pārskata publiskajā apspriešanā un publiskās apspriešanas sanāksmē, kuras laikā teritorijas plānotāji prezentēs lokālplānojumā iekļautos priekšlikumus ciema attīstībai un to īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi, sniegs konsultācijas un atbildēs uz jums interesējošiem jautājumiem.

Publiskās apspriešanas termiņš beigsies 2023. gada 15. decembrī.

Sagatavoja Tatjana Kārkliniece, Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas plānotāja

Click to listen highlighted text!