Palīdzēsim bērniem karjeras izvēlē

14.01.2019

Vecākiem

Izmaiņas darba tirgū, bezdarbs, pastāvīgi pieaugošā informācija par profesijām un izglītības ieguves ceļiem izraisa apjukumu, nenoteiktību un dezinformāciju jauniešos, kas izvēlas savu profesiju. Vienlaicīgi jauniešiem pietrūkst zināšanu par darba tirgu, darbavietām, izglītības iestādēm un eksāmeniem. Viņi arī neapzinās ierobežojumus, kas ir noteiktām profesijām, un nereti nav spējīgi pieņemt lēmumu par profesijas izvēli.
Problēmas risinājumu var atrast, sniedzot pusaudžiem atbalstu: izvērtējot viņu stiprās un vājās puses, iegūstot un piedāvājot informāciju par profesijām, pienākumiem, psiholoģiskajām un fiziskajām prasībām, kas var rasties, kā arī iegūstot informāciju par to, kā izvēlēties piemērotu
darbu, un veidojot lēmumu pieņemšanas prasmes, un iepazīstinot ar pašprezentācijas iemaņām.
Pašreiz skolēnu iespējas saņemt karjeras atbalstu ir ievērojami pieaugušas, jo skolēnu un karjeras konsultantu sadarbība ir paplašinājusi karjeras atbalsta iespējas, taču jaunieši vispirms lūdz padomu vecākiem, tādējādi ģimenē saņemtajai informācijai un pieredzei ir ļoti liela nozīme jauniešu priekšstatu par profesijām attīstībā.
E- grāmata “Mans bērns izvēlas karjeru” var sniegt atbalstu vecākiem kā labāk izprast mūsdienu pasaules izaicinājumus karjeras izvēlē un palīdzēt savam bērnam.
Materiālu var lasīt un lejupielādēt šeit:
http://viaa.gov.lv/files/news/727/mans_berns_izvelas_karjeru_web.pdf

Click to listen highlighted text!