Par izmaiņām sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifā poligonā “Križevņiki”

08.12.2021

Dabas aizsardzība

2022.gadā stājas spēkā jauna Dabas resursu nodokļa (turpmāk tekstā– DRN) likme par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonos, DNR likme par nešķiroto sadzīves atkritumu apglabāšanu pieaugs no 65 EUR/t uz 80 EUR/t.  SIA „ALAAS” 2021. gada 12. oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk tekstā– SPRK) iesniedza izskatīšanai sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu, jo poligona “Križevņiki” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumā iekļauto izmaksu pieaugums 2021. gadā pārsniedz 5%.

Tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Križevņiki” atbilstoši plānotajām izmaiņām ir sekojošs:

Sabiedriskā pakalpojuma veids DRN likme saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu, EUR/t Laika periods Spēkā esošais tarifs ar DRN
(bez PVN)
Piedāvātais tarifs ar DRN
(bez PVN)
Tarifa palielinājums/ samazinājums  (%)
Sadzīves atkritumu apglabāšana652021. gads65,2076,3517,1
Sadzīves atkritumu apglabāšana 802022. gads72,6683,4014,8
Sadzīves atkritumu apglabāšana 952023. gads80,1390,4512,9

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt pa pastu „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts Rēzeknes novads LV-4633, e-pastu: sia.alaas@inbox.lv , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv.

Līdz jauna tarifa apstiprināšanai SPRK, sakarā ar DRN palielinājumu no 2022. gada 1. janvāra sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs būs 72,66 EUR/t (bez PVN), savukārt pēc SPRK lēmuma jauns sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs būs 83,40 EUR/t (bez PVN) (plānotais spēkā stāšanās laiks 2022. gada 2. ceturksnis).  

SIA “ALAAS” klientiem maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 13,00 EUR/m³ (bez PVN) apmērā saglabāsies līdz brīdim, kad SPRK apstiprinās jaunu poligona “Križevņiki” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu. Pēc poligona tarifa apstiprināšanas tiks pārrēķināta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa, kas var sasniegt 17,00 EUR/m³ (bez PVN).

Salīdzināšanai - sadzīves atkritumu konteinera ar tilpumu 0,24m3 vienas reizes izvešana maksa pašlaik ir 3,12 EUR (bez PVN), savukārt pēc plānotā tarifa apstiprināšanas, viena atkritumu konteinera ar tilpumu 0,24m3 izvešanas maksa sastādīs 4,08 EUR (bez PVN). Plānotais maksas pieaugums klientiem būs 0,96 EUR (bez PVN) par 0,24m3 konteinera izvešanas reizi.

Click to listen highlighted text!