Par Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas izstrādi

Rēzeknes novada pagaidu administrācija  2021. gada 30. septembrī pieņēma lēmumus par grozījumiem iepriekš apstiprinātajos domes lēmumos, kas saistīti ar Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādi – Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam un Attīstības programmas 2022.-2028. gadam izstrādi.

Lēmumos bija nepieciešams veikt precizējumus un redakcionālas korekcijas, pamatojoties uz šī gada 1. jūnijā Saeimā pieņemtajiem grozījumiem Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, Rēzeknes valstspilsētas domes 2021. gada 20. septembrī noslēgto līgumu un vienošanos ar dokumentu izstrādātājiem, kur tika veikti precizējumi darba uzdevuma izpildes termiņos. Kā arī, pamatojoties uz pašvaldību savstarpēju vienošanos, ko veicināja 2021. gada 20. septembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētā sanāksme Rēzeknē, kuras ietvaros tika panākts, ka abām pašvaldībām dokumentu izstrādei nepieciešamo lēmumu pieņemšanā ir vienlīdzīgs balsu skaits.

Tiek plānots, ka attīstības plānošanas dokumentu izstrāde ilgs līdz 2022. gada novembrim. Izstrādes laikā tiks rīkoti dažādi pasākumi, kas saistīti ar sabiedrības līdzdalību un iesaisti. Darbs tiks organizēts piecās tematiskajās darba grupās (Izglītības, kultūras un sporta darba grupa, Sociālās aizsardzības, veselības un drošības darba grupa, Ekonomiskās attīstības darba grupa, Vides, infrastruktūras un mobilitātes darba grupa, Pārvaldības un sadarbības darba grupa).

Rēzeknes novada pašvaldība aicina ikvienu interesentu, tajā skaitā iedzīvotājus, uzņēmējus, nevalstiskā sektora pārstāvjus, pieteikties dalībai darba grupās līdz 1. decembrim. Pieteikties var gan elektroniski, sūtot pieteikumu uz e-pasta adresi: info@rezeknesnovads.lv , gan rakstot Rēzeknes novada pašvaldībai (Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne, LV-4601), norādot savu kontaktinformāciju un vēlamo darba grupu. 

Aicinām iepazīties ar pieņemtajiem lēmumiem:

 

Click to listen highlighted text!